Tehtud tööd

Tehtud tööd

 • 05.01.2021

  TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project Energate'i omandamisel

  TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project maagaasivõrkude arenduse, maagaasi jaotuse ja müügiga tegeleva äriühingu Energate omandamisel erainvestoritelt, keda juhtis investeerimisühing Capital Mill.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Ühe Leedu suurema ja olulisema energiaprojekti – veeldatud maagaasi projekti elluviimine

  Tark Grunte Sutkienė oli AB Klaipedos Nafta peamine õigusnõustaja 700 miljoni eurose maksumusega veeldatud maagaasi terminali ning mereinfrastruktuuri ja gaasitoru arendusprojektis, mis kokku kujutasid endast kõigi aegade ulatuslikumat strateegiliste investeeringute projekti Leedus.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Rahvusvahelise veokonteinerite jaotuskeskuse arendamine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka (EBRD) ning SEB panka stividoriettevõtja LKAB Klaipedos Smeltele 65 miljoni eurose laenu andmisel rahvusvahelise konteinerite jaotuskeskuse arendamiseks.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Tuuleparkide ehitamise vaidlustamine – UAB Naujoji Energija

  Tark Grunte Sutkienė esindas Leedus 40MW tuulepargi arendamisega tegelevat äriühingut UAB Naujoji Energija tsiviilvaidluses, mis oli seotud tuulepargi ehitamise seaduslikkusega.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Euroopa raudteeprojektiga RAIL BALTICA seotud seadusemuudatused

  TGS Baltic nõustas Leedu raudtee-ettevõtjat AB Lietuvos Geležinkeliai ning töötas kliendi palvel välja 1,5 miljardi eurose RAIL BALTICA projekti läbiviimiseks vajalike õigusaktide eelnõud. RAIL BALTICA projekti abil kavatsetakse luua raudteeühendus Soome, Balti riikide ja Poola vahel ning parandada rongiühendust Euroopaga.

 • 01.01.2013

  Tuumakütuse hoidlate dekomisjoneerimine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Ignalina tuumaelektrijaama seoses selle sulgemisprotsessiga, mille maksumuseks hinnati 2,9 miljardit eurot. Büroo esindas klienti kõrgeima taseme läbirääkimistel Ignalina tuumaelektrijaama, töövõtjate, Euroopa Komisjoni ja tuumajaama sulgemise toetusfondi administreerija EBRD vahel.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  LOTOS-e naftamaardla uuringud

  Tark Grunte Sutkienė on nõustanud ühe Poola suurema äriühingu Grupa LOTOS S.A. Leedu tütarettevõtjat AB LOTOS Geonafta territoriaalse planeerimise küsimustes seoses uue naftamaardla uurimisprojektiga Leedus. AB LOTOS Geonafta tegeleb toornafta kaevandamise ja töötlemisega ning naftatoodete hulgi- ja jaemüügiga.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Nõustamine territoriaalse planeerimise ja regulatsiooniga seotud küsimustes

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Leedu ja Poola vahelise elektriühenduse loomise ettevalmistavate tööde koordinaatorit LitPol Link sp. z o. o. õigusküsimustes, mis olid seotud territoriaalse planeerimise ja keskkonnakaitsega, sealhulgas nõustati klienti põhjalikult siseriikliku planeerimisõiguse tõlgendamise küsimuses – projekti arendamiseks vajalike piirkondadega seotud õiguste tagamisel, sealhulgas servituutide seadmisel, infrastruktuuri arendamise võimaluste väljaselgitamisel ja projektipiirkonnaga külgnevate kogukondade kohalike projektide rahastamise küsimustes.