Assotsieerunud partner Chirag Mody esindas edukalt klienti Tallinna Ringkonnakohtus, kes nõustus tema selgitustega ja saatis vaidluse maakohtusse täiendavaks otsustamiseks

02.06.2021 Assotsieerunud partner Chirag Mody esindas edukalt klienti Tallinna Ringkonnakohtus, kes nõustus tema selgitustega ja saatis vaidluse maakohtusse täiendavaks otsustamiseks

Ringkonnakohus rahuldas 28.05.2021 vandeadvokaadi Chirag Mody apellatsioonkaebuse ja saatis vaidluse tagasi maakohtusse uuesti otsustamiseks.

Antud vaidlus puudutab ettevõtte müügilepingu täitmist ehk kas müüja võib nõuda müügilepingu teise osamakse ehk 100 000 euro täitmist. Ringkonnakohus nõustus Chiragi selgitusega, et antud juhul ei saa kohaldada garantiivastutust ja seetõttu ei saa ostja jätta omandatud ettevõtte eest teist osamakset tasumata. Samuti kinnitas ringkonnakohus Chiragi seisukohta, et vastaspoole esitatud kolmest finantsekspertiisist ei saa järeldada, et vastaspoole finantsarvestus ostuhinna suuruse kohta on õige. Maakohus peab uuesti asjaolusid hindama.