Assotsieerunud partner Chirag Mody ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid edukalt kinnisvara valdkonna klienti ringkonnakohtus.

09.04.2021 Assotsieerunud partner Chirag Mody ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid edukalt kinnisvara valdkonna klienti ringkonnakohtus.

Tallinna Ringkonnakohus jättis 26.03.2021 otsusega kliendi vastu esitatud kulude hüvitamise, saamata jäänud tulu ja leppetrahvi nõuded täielikult rahuldamata.

Ringkonnakohus rahuldas vandeadvokaatide Chirag Mody ja Silvia Urgase apellatsioonkaebuse täies mahus ja jättis vastaspoole leppetrahvinõude rahuldamata. Seejuures nõustus ringkonnakohus täielikult selgitusega, mille kohaselt tuleb jätta vastaspoole apellatsioonkaebus 700 000 euro saamiseks rahuldamata. Pooled vaidlesid kulude hüvitamise, saamata jäänud tulu, leppetrahvi ja viivise tasumise üle. Samuti kinnitas Ringkonnakohus, et kui üürilepingus on lepitud kokku üürniku ehitustööde hüvitamata jätmine, siis see kehtib ka olukorras, kus need ei jõua ära amortiseeruda üürilepingu varasemal lõppemisel üürniku tõttu.

Varasem uudis on leitav siit.