Cybernetica nõustamine koostöölepingu sõlmimisel Smartmaticuga

19.06.2014 Cybernetica nõustamine koostöölepingu sõlmimisel Smartmaticuga

Büroo ühinguõiguse meeskond nõustas Eesti internetihääletamise süsteemi loojat Cybernetica koostöölepingu sõlmimisel rahvusvahelise juhtiva automatiseeritud valimissüsteeme tootva ettevõtte Smartmaticuga. Koostöö tulemusel luuakse unikaalne internetihääletamise kompetentsikeskus Smartmatic-Cybernetica Centre for Excellence for Internet Voting.

Välisinvesteeringuga Eesti kõrgtehnoloogiasektorisse aitab maailma suurim valimissüsteeme ja -teenuseid pakkuv ettevõte eestlaste kodumaist internetihääletamise süsteemi veelgi edasi arendada ning neid lahendusi globaalselt eksportida.

Cybernetica on IKT valdkonna teadus-arendusettevõte, mis arendab ja tarnib infoühiskonda toetavaid tarkvaralahendusi, valgusnavigatsiooni- ja telemaatikaseadmeid ning mereseire- ja raadiosidesüsteeme. Cybernetica on maailmas ainulaadse Eesti internetihääletamise süsteemi looja. Ettevõtte kontorid asuvad Tallinnas ja Tartus.

www.cyber.ee

Smartmatic keskendub laiapõhjalist sotsiaalset mõju omavate tehnoloogiate ja teenuste väljatöötamisele ja pakkumisele. Smartmatic on läbi viinud 3500 edukat valimist üle maailma, mille käigus on antud 2,3 miljardit auditeeritud häält.  Ettevõte on elektrooniliste valimiste valdkonnas globaalne liider, seda nii majandustulemustelt, geograafiliselt esindatuselt kui ka tehnoloogiliselt tasemelt.  Smartmatic on tööandjaks rohkem kui 800-le inimesele Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias, Hollandis, Belgias, Mehhikos, Barbadosel, Haitil, Brasiilias, Panamal, Venetsueelas, Filipiinidel, Indias ja Taiwanis.

www.smartmatic.ee

Samal teemal

Cybernetica: Smartmatic ja Cybernetica loovad Eestisse globaalse internetihääletamise kompetentsikeskuse
Äripäev: Tehnoloogiafirmad loovad Eestisse netihääletuse kompetentsikeskuse