Eesti ühe suurima kütuse jaemüügiettevõtte Circle K nõustamine

03.04.2020 Eesti ühe suurima kütuse jaemüügiettevõtte Circle K nõustamine

Eesti ühe suurima kütuse jaemüügiettevõtte Circle K nõustamine kaebuse esitamisel Euroopa Komisjonile seoses Eesti vedelkütuse seadusega kehtestatud statistikaga kauplemise süsteemist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

Kaasus hõlmas ka esindamist Rahandusministeeriumis, Justiitsministeeriumis ja Riigikogus. Kaasus on väga suure tähtsusega, sest potentsiaalselt ebaseaduslik riigiabi mõjutab kogu Eesti vedelkütuse jaemüügituru toimimist.

Büroo nõustas Circle K-d ka riigiabi, konkurentsiõiguse ja riigiõiguse küsimustes.

Kaasusel on märkimisväärne tähtsus kütuse jaemüügisektoris, kuna võimalik riigiabi puudutab enamikku kütusesektoris osalejatest, ning samuti on see väga tähtis Eesti strateegiate seisukohast kütuse jaemüügi ja taastuvenergia sektoris. Seetõttu on kaasust kajastatud väga palju ka ajakirjanduses.