EL-i gaasi ja elektri siseturgu käsitleva kolmanda õigusaktide paketi rakendamine Leedus

01.01.2012 EL-i gaasi ja elektri siseturgu käsitleva kolmanda õigusaktide paketi rakendamine Leedus

Tark Grunte Sutkienė abistas Leedu Vabariigi energiaministeeriumi kõigis küsimustes, mis olid seotud kolmanda energiapaketi direktiivide rakendamisega Leedu õigussüsteemis (elektri- ja maagaasisektoris).

Tark Grunte Sutkienė abistas Leedu Vabariigi energiaministeeriumi kõigis küsimustes, mis olid seotud kolmanda energiapaketi direktiivide rakendamisega Leedu õigussüsteemis (elektri- ja maagaasisektoris).

Kolmanda energiapaketi direktiivid kutsuvad üles jätkama elektri- ja maagasisektoris tegutsevate vertikaalselt integreerunud ettevõtjate reformimist. Vertikaalselt integreerunud gaasiettevõtja AB Lietuvos dujos, mis tegeleb maagaasi ülekande, jaotamise ja tarnimisega, on OAO Gazprom (38%) ja E.ON Ruhrgas International GmbH (39%) kontrolli all. Leedu Valitsusel on 17% vähemusosalus. Sellises olukorras tekkis AB Lietuvos dujos omandisuhete eraldamisega seoses mitmeid keerulisi õigusprobleeme, millest paljudega ei olnud varem kokku puutunud ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigi valitsus.

Büroo abistas Leedu valitsust läbirääkimistes AB Lietuvos dujos suuraktsionäride ning Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadiga, kus arutati konkreetseid samme, mida võtta, et tagada omandisuhete eraldamise lõpuleviimine 2014. aasta lõpuks. Nii Gazprom kui ka E.ON Ruhrgas International olid tugevalt omandisuhete eraldamise vastu. Gazprom algatas Haagi alalise vahekohtu egiidi all moodustatud vahekohtus investeeringutega seotud vahekohtumenetluse. AB Lietuvos dujos üldkoosolek kiitis siiski omandisuhete eraldamise kava heaks ning äriühing esitas selle 31. mail 2012 Leedu sõltumatule reguleerivale asutusele.

Tark Grunte Sutkienė esindas Leedu valitsust ka Gazpromi poolt Haagi alalise vahekohtu egiidi all moodustatud vahekohtus algatatud vahekohtumenetluses.