Eleringi nõustamine 60 miljoni euro suuruste lepingute sõlmimisel Balticconnectori kompressorjaamade rajamiseks

30.08.2018 Eleringi nõustamine 60 miljoni euro suuruste lepingute sõlmimisel Balticconnectori kompressorjaamade rajamiseks

Büroo nõustas Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldurit Eleringi riigihankemenetluses, mille tulemusena sõlmiti Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector Paldiski ja Eesti-Läti ühenduse Puiatu kompressorjaamade ehitus- ja projekteerimislepingud väärtusega 60 miljonit eurot.

„Täna sõlmitud lepingutega astusime viimase suure sammu selleks, et Eesti-Soome gaasiühendus 2020. aastal täies mahus käivitada. Tegemist on erakordsete projektidega ka selles mõttes, et seni pole Eesti gaasisüsteemis ühtegi kompressorjaama,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Pakri poolsaarele, Pakrineemele rajatava Paldiski kompressorjaama maksumus on 31,4 miljonit eurot. Jaama projekteerimis-ja ehitustööde lepingu partnerid on Control Process S.A. ja Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. Viljandi valda, Väike-Kõpu külla kerkiva Puiatu kompressorjaama maksumus on 28,3 miljonit eurot ning seal teostab projekteerimis- ja ehitustööde Control Process S.A. Mõlemad kompressorjamad on kaugjuhitavad Eleringi juhtimiskeskusest Tallinnas ning mõlemasse tuleb üks elektriajamiga keskkonnasäästlik kompressorseade.

Puiatu kompressorjaama maksimaalne töörõhk on mõlemal suunal 54 baari ning võimsus 10 miljonit kuupmeetrit ööpäevas. Paldiski kompressorjaama juurde rajatakse jaam Eestisse saabuvate ja siit väljuvate gaasikoguste mõõtmiseks, gaasi rõhureguleerimis- ja kaitsesüsteemid ning kompressorjaama Balticconnectori meretoruga ühendav poole kilomeetri pikkune gaasitorustik. Mõlema kompressorjaama juurde ehitatakse ka gaasitorustiku diagnostika tegemiseks vajalikud sondisõlmed.

Gaasi transportimise võimekus läbi kompressorjaamade peab olema saavutatud 16 kuu jooksul lepingu sõlmimisest, hiljemalt 21 kuu jooksul peab algama kompressorseadmete katsekäit ning 26 kuu möödudes peavad mõlemad kompressorjaamad olema lõplikult valmis.

Samal teemal

Eleringi pressiteade: Elering sõlmis 60 miljoni euro eest lepingud Balticconnectori kompressorjaamade ehituseks
Ehitusuudised: Elering sõlmis 60 miljoni euro eest lepinguid
Äripäev: Elering sõlmis 60 miljoni euro eest lepinguid
Eesti Päevaleht: Elering sõlmis 60 miljoni euro eest lepingud Paldiski ja Puiatu kompressorijaama ehitamiseks
ERR: Elering sõlmis 60 miljoni euro eest lepingud kompressorjaamade ehituseks