Esindasime AS-i Tartu Agro edukalt Riigikohtus

27.04.2022 Esindasime AS-i Tartu Agro edukalt Riigikohtus

TGS Balticu vandeadvokaadid Triin Kaurov ja Triinu Järviste esindasid AS-i Tartu Agro Riigikohtus, mille tulemusena peab Maaeluministeerium välja andma õigusarvamuse seoses Euroopa Komisjoni poolt aktsiaseltsi Tartu Agro suhtes tehtud ebaseadusliku riigiabi otsusega. Meeskonda kuulusid ka vandeadvokaat Mari-Liis Orav ja advokaat Robin Luts.

Euroopa Komisjon leidis enda 2020. aasta alguses tehtud otsuses, et Eesti riik on andnud aktsiaseltsile Tartu Agro ebaseaduslikku riigiabi liialt soodsa rendihinna näol ja see riigiabi tuleb ettevõttelt tagasi nõuda. Seoses komisjoni otsusega tellis Eesti advokaadibüroolt Derling Primus (nüüdne Walless) õigusarvamuse ning otsustas jätta komisjoni otsuse vaidlustamata. Maaeluministeerium esitas AS Tartu Agrole riigiabi tagasinõude ning ettevõte maksis vastavad summad ka riigile tagasi.

Tartu Agro vaidlustas komisjoni otsuse aga ise Euroopa Liidu Üldkohtus ning vastav menetlus on veel pooleli. Ent Tartu Agrol ei võimaldatud tutvuda  õigusarvamusega, mida riik komisjoni otsuste kohta tellis. 18.04.2022 Riigikohtu otsusest tulenevalt tuleb riigil siiski õigusarvamus Tartu Agrole välja anda. Tartu Agrot vaidluses esindanud TGS Baltic vandeadvokaat Triinu Järviste selgitas, et Riigikohtu otsus on seega oluline vahelahingu võit ja kinnitab, et ministeerium on seda dokumenti Tartu Agro eest lubamatult salajas hoidnud.“

Advokaadibüroo TGS Baltic partner Triin Kaurov rõhutas lisaks, et Riigikohtu otsusest ei saa välja lugeda, nagu tuleks alati ja piiramatult advokaadi poolt riigi asutustele antud õigusarvamused avaldada. „Riigil oli ja on jätkuvalt võimalus tõhusalt – ja konfidentsiaalselt – advokaadi õigusabi saada. Riigikohtu otsus kinnitab selgelt aga juba varem teada õigusriigi põhimõtet, et riigi haldus peab olema läbipaistev ning kontrollitav,“ selgitab Kaurov. „Dokumentide avaldamisest keeldumiseks peab esinema konkreetne õiguslik alus, mida konkreetsel juhul lihtsalt ei esinenud.“ Järviste lisab, et kuigi tõepoolest esineb mitmeid olukordi, kus advokaatide poolt riigist kliendile tehtud õigusarvamusi välja anda ei tuleks, siis ei saa keeldumise aluseks olla üksnes asjaolu, et riigile dokumendi avalikuks tulek ei meeldi või ei sobi.

 

Viide meediale: