Esindasime edukalt klienti Riigikohtus seoses äriühingu registreerimise keeldumisega

10.06.2020 Esindasime edukalt klienti Riigikohtus seoses äriühingu registreerimise keeldumisega

Esindasime edukalt klienti Riigikohtus seoses äriühingu registreerimisest keeldumisega põhjendusel, et selle nimes sisalduv sõna "ehitus" on kaubamärgina kaitstud.

Riigikohus nõustus meie argumentidega ning rahuldas meie määruskaebuse. Kaasusel on oluline tähendus ärinimede ja kaubamärgiõiguse kujunemisel, kuna meie käsitlusega nõustudes ütleb Riigikohus, et ärinime registreerides ei piisa tehnilisest kontrollimisest, kas mõni sarnane kaubamärk on olemas, vaid lähtuda tuleb kaubamärgi kaitse eesmärgist.

Kehtiva seaduse kohaselt ei tohi ärinimes kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk kaitstud ei ole. Meie hinnangul eksisid registriosakond ja alama astme kohtud otsuse tegemisel kaubamärgiõiguse põhialuste vastu, kuna jätsid arvestamata, et kaitstud on kujutismärk, mis sisaldab muuhulgas sõnalist osa “ehitus” ning tõsiasja, et tähis “ehitus” ei ole antud klassis kaitstav, kuna on eristusvõimetu.

Kohtus edukalt klienti esindanud meeskonda kuulusid vandeadvokaadid Mari-Liis Orav, Dmitri Teplõhh ja advokaat Mari Anne Valberg.