Esindasime kohtus edukalt Kiviõli Keemiatööstuse endist omanikku

09.02.2021 Esindasime kohtus edukalt Kiviõli Keemiatööstuse endist omanikku

Esindasime kohtus edukalt ettevõtjat ja Kiviõli Keemiatööstuse endist omanikku Toomas Tamme seoses OÜ AP-Terminaal (likvideerimisel) poolt väljastatud garantiikirjast tuleneva nõudega.

Kohtuasjakeskne õigusvaidlus puudutas erinevaid võlasuheteid seotud osapoolte vahel: garantiikiri oli väljastatud, et tagada kliendi laenulepingust tuleneva nõude rahuldamist. Enne kohtumenetluse algust oli välja kuulutatud põhivõlgniku pankrot, samuti oli käimas keeruline õigusvaidlus käendaja pankroti välja kuulutamiseks, mistõttu oli ainus reaalne võimalus laenusumma tagasisaamiseks nõuda täitmist garantiikirja alusel garantii andjalt OÜ-lt AP-Terminaal. Pooled vaidlesid muu hulgas garantiikirja väljaandmise asjaoludest tuleneva garantii kehtivuse üle kliendi kui võlausaldaja suhtes.

Aktiivne töö kohtumenetluses seoses positsiooni tõendamisega ja läbirääkimiste pidamine võimaldas sõlmida kompromissi kliendile äärmiselt soodsatel tingimustel: OÜ AP-Terminaal kohustus kompromissi tulemusel tasuma 170 000 eurot, mis moodustab ligi 92% algsest hagiavalduses esitatud nõudest (põhinõue koos hagi esitamise hetkeks sissenõutavaks muutunud viivistega).

Toomas Tamme esindasid kohtus vanempartner Paul Varul ja advokaat Maris Vutt.