Ignalina tuumaelektrijaamas toimunud tehnilise vahejuhtumi põhjustatud kahju hüvitamine

01.01.2012 Ignalina tuumaelektrijaamas toimunud tehnilise vahejuhtumi põhjustatud kahju hüvitamine

Arvukate vaidluste tõttu töövõtjaga jäädi Ignalina tuumaelektrijaama sulgemisega, mida rahastati Euroopa Liidu fondidest, ajakavast maha.

Arvukate vaidluste tõttu töövõtjaga jäädi Ignalina tuumaelektrijaama sulgemisega, mida rahastati Euroopa Liidu fondidest, ajakavast maha. Tegu on olulise kaasusega, kuna tuumaelektrijaama sulgemise hilinemise tõttu ähvardab Euroopa Liit lõpetada jaama sulgemise rahalise toetamise. Toetus ulatus ligikaudu 120 miljoni euroni aastas.

Tark Grunte Sutkienė esindas Ignalina tuumaelektrijaama tsiviilasjas, kus rühm isikuid on esitanud võla tasumise nõude.

Riigiettevõte Ignalina tuumaelektrijaam esitas nimetatud isikute rühmale ka vastunõude desaktiveerimisprogrammi ebasobiva ja asjatundmatu läbiviimisega seotud kahju hüvitamiseks summas üle 17 000 000 euro.