Kemotex Finance esindamine tegevusloa taotlemisel Finantsinspektsioonis

07.04.2017 Kemotex Finance esindamine tegevusloa taotlemisel Finantsinspektsioonis

Büroo panganduse ja finantsõiguse meeskond esindas Kemotex Finance OÜ-d krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa taotlemisel Finantsinspektsioonis.

Riigikogus 18. veebruaril 2015 vastu võetud seadusega allutati krediidiandjad ja -vahendajad Finantsinspektsiooni järelevalvele. Tegevusluba omavad krediidiandjad on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris. Finantsinspektsioon väljastas Kemotex Finance OÜ-le tarbijakrediidi andmiseks vajaliku tegevusloa 3. aprillil 2017.

Samal teemal

Postimees: Eksminister Riivo Sinijärv sai finantsinspektsioonilt loa hakata laenu andma