Kliendi esindamine teedrajavas ühisvara asjas Riigikohtus

13.11.2013 Kliendi esindamine teedrajavas ühisvara asjas Riigikohtus

Vandeadvokaadid Paul Varul ja Karl Haavasalu esindasid klienti kohtuasjas, kus Riigikohus tegi üldisemat perekonna- ja asjaõiguslikku tähendust omava kohtulahendi, mis avaldab tõenäoliselt laiemat mõju perekonnaõiguse ühisvararegulatsioonile.

Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 13.11.2013. aasta tsiviilasjas nr 3-2-1-127-13 kohtuotsuse, milles muu hulgas leiti, et ühisvara hulka võib vara soetada ka üks abikaasa ilma teise abikaasa nõusolekuta. Siinjuures on oluline, et kui vara ühisvara hulka soetamisel on näiteks tarvilik ostetava kinnistu koormamine hüpoteegiga, siis olukorras, kus kinnistu ostmine ja hüpoteegiga koormamine toimuvad samaaegselt, ei ole samuti teise abikaasa nõusolek tarvilik. Tegemist on sisuliselt samalaadse olukorraga, kus üks abikaasa soetab ühisvara hulka juba varasemalt hüpoteegiga koormatud kinnistu. Riigikohtu suunise kohaselt „hüpoteegist ei teki teisele abikaasale iseenesest kohustust vastutada sellega tagatud kohustuste täitmise eest, st maksimaalselt võib ta kaotada hüpoteegi realiseerimise tõttu kinnisasja omandiõiguse. Seega ei saa tema majanduslik olukord tehingu teinud abikaasa tegevuse tõttu kinnisasja omandamisel ja hüpoteegiga koormamisel halveneda.”

Olukord on aga teistsugune, kui juba ühisvara hulka kuuluvat kinnistut soovitakse koormata hüpoteegiga. Siin on tarvilik mõlema abikaasa nõusolek.

Kohtuotsus on kättesaadav siin.