Kohus tühistas umbusalduse avaldamise Viimsi vallavolikogus

30.01.2015 Kohus tühistas umbusalduse avaldamise Viimsi vallavolikogus

Büroo vanempartner ja vandeadvokaat Paul Varul koos advokaadi Vitali Šipiloviga nõustasid Viimsi juhtpoliitikuid vaidluses umbusalduse üle.

Tallinna Halduskohus leidis oma 16. jaanuari otsuses, et Viimsi vallavolikogu 13.05.2014 otsus Märt Vooglaiule, Alvar Ildile, Oliver Liidemannile, Margus Kruusmägile ja Jaak Raiele umbusalduse avaldamise kohta rikub seaduses sätestatud ärakuulamise põhimõtet ja valla enda õigusakte. Ärakuulamisõiguse rikkumise tõttu oli umbusalduse avaldamise otsus õigusvastane ning kohus tühistas selle.

Kohtuotsuse jõustumisel muutub õigusvastaseks ka uute isikute määramine nende asemele, kellele umbusaldus algatati, muu hulgas Jaan Trei määramine Viimsi vallavanemaks. Seega tuvastas kohus sisuliselt vallas 13.05.2014 toimunud võimuvahetuse õigusvastasuse.

Vandeadvokaat Paul Varul märkis: „Tegu on pretsedendiga, mis näitab, et ka selliste otsuste vastuvõtmine, mis pealtnäha on poliitilise iseloomuga, peab toimuma kõiki seaduse sätteid järgides ja olema allutatud õiguslikule kontrollile. Olukord, kus osa kohaliku omavalitsuse volikogu liikmetest jätkab juba lõpetatud volikogu istungit omal algatusel ning teeb teiste isikute kohta otsuseid – eriti niivõrd olulisi ja negatiivseid otsuseid nagu seda on umbusalduse avaldamine – ilma umbusaldatavatele sõnaõigust andmata, on vastuolus õiguse üldpõhimõtetega ning sisuliselt kujutab endast omavoli. Tallinna Halduskohus leidis õigustatult, et selline olukord on õigusvastane, ja tühistas umbusalduse.“

Viimsi vallavolikogu endine aseesimees Märt Vooglaid leidis: „Eelmise aasta maikuus toimus Viimsi vallas sisuliselt võimu õigusvastane kaaperdamine ning mul on hea meel, et kohus on andnud sellele tauniva hinnangu. Umbusaldust avaldanud volikogu liikmed on käitunud omavoliliselt koalitsiooni selja taga ning lisaks on alusetult vaielnud meie kaebusele vastu, tekitades vallale suuri õigusabikulusid. Tegemist on ilmeka näitega sellest, kuidas praegune võim ei hooli ei seadusest ega valla huvidest.“

Taustast

Kohtuvaidlus puudutas 2014. aasta kevadel Viimsi vallas võimul olnud Reformierakonna, Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsiooni ebaseaduslikku tagandamist valla juhtimiselt IRLi koalitsiooni poolt. Nimelt jätkas pärast Viimsi vallavolikogu 13.05.2014 istungi lõpetamist osa vallavolikogu liikmeid istungit omavoliliselt ning avaldas umbusaldust volikogu aseesimehele Märt Vooglaiule, vallavanemale Alvar Ildile, abivallavanematele Oliver Liidemannile ja Margus Kruusmägile ning revisjonikomisjoni aseesimehele Jaak Raiele. Koos umbusalduse avaldamisega vabastati need isikud ametist. Seda tehti ilma isikute teadmata, st neile ei antud enne umbusaldamist võimalust võtta volikogu istungil sõna ega vaielda umbusalduse avaldamisele kuidagi vastu.

Samal teemal

Postimees: Kohus tühistas umbusaldusavalduse Viimsi juhtidele
Pealinn: Kohus tühistas mulluse umbusaldusavalduse Viimsi valla juhtidele

Eesti Päevaleht: Absurditeater Viimsis: koalitsioon ja opositsioon süüdistavad üksteist ägedalt korruptsioonis

Eesti Elu (Delfi): Viimsit juhib uus koalitsioon

Postimees: Viimsi vallavanem Jan Trei astub volikogu esimehe umbusaldamiseks tagasi

Postimees: Video: Viimsi volikogu istungil paugutati uksi ja peksti haamrit

Eesti Elu (Delfi): Viimsi opositsioon kutsub vallajuhtide umbusaldamiseks kokku erakorralise volikogu