KredEx saavutas võidu elektriautode toetuste saajate üle

07.07.2016 KredEx saavutas võidu elektriautode toetuste saajate üle

Vandeadvokaadid Helmut Pikmets ja Triinu Järviste esindasid edukalt KredeXit kohtuvaidluses MTÜ Pirita EV ja OÜ Keskkonnaauto vastu, kes said KredeExilt elektriautode ostutoetuse, kuid ei järginud toetuse kasutamise reegleid.

Juuni keskel jõustus lõplikult ringkonnakohtu lahend, milles kinnitati, et KredExi toetuste tagasinõue oli õiguspärane ning toetuse saajad MTÜ Pirita EV ning OÜ Keskkonnaauto peavad toetuse tagasi maksma. Juba 2014. a novembris saavutas KredEx Helmut Pikmetsa ja Triinu Järviste esindamisel sarnases küsimuses lõpliku otsusega võidu kohtus OÜ Roherent, OÜ Roheauto ja E-Autorent OÜ üle.

Vandeadvokaat Helmut Pikmets sõnul kinnitab jõustunud kohtuotsus KredExi küsimuses, et toetuse saajad on kohustatud järgima toetuse saamise sihtotstarvet ning sellest kõrvale kaldumise puhul on toetuse andjal õigus toetus täiel ulatuses tagasi nõuda. „Ettevõtjad eksivad, kui arvavad, et riigi toetusi on võimalik seadustest tulenevate lünkade abil toetuseks mitte ettenähtud otstarbeks kasutada. Seetõttu tuleb toetuse saajatele südamele panna, et juba toetust taotledes ning saades tehtaks endale täpselt selgeks, mille jaoks on toetus saadud ning millistel eesmärkidel tuleb seda kasutada.“

Vandeadvokaat Triinu Järviste selgitab: „Mitmed hiljutised kaasused (sh menetlus Euroopa Komisjonis seoses Estonian Airiga ning menetlus Riigikohtus seoses EAS-i ning AS-ga Eesti Pagar) viitavad, et avalikest vahenditest antud toetuste tagasinõude küsimused on jätkuvalt aktuaalselt päevakorral. Kui Estonian Airi ja AS Eesti Pagar versus EAS vaidluste puhul on eelkõige küsimuseks see, kas toetuse andja on riigiabi andnud korrektselt, järgides Euroopa Liidu reegleid, siis jõustunud kohtuotsus vaidluses SA KredEx ja MTÜ Pirita EV ning OÜ Keskkonnaauto vahel rõhutab seda, et avalikest vahenditest saadavate toetuste saamise korral on seda kasutades oluline väga täpselt järgida toetuse saamise ja kasutamise tingimusi."

„Need nutikad toetusesaajad, kes aga oma äri üksnes toetuse peale üles ehitada, peavad arvestama sellega, et riik hammustab sellise skeemi igal juhul läbi. Lisaks toetuse tagasinõudmisele ei ole sellisel juhul ka kriminaalvastutus välistatud," lisab Pikmets.

Samal teemal

ERR: Elektriautode toetuste saajad kaotasid kohtus
ERR: Elektriautode toetuste saajad kaotasid kohtus
Eesti Ekspress: MILJONI EURO MÜSTEERIUM: Kuhu kadus 54 elektriauto ostuks antud riigitoetus?