Kütuseettevõtete nõustamine kohtuvaidluses Maksu- ja Tolliametiga

11.10.2011 Kütuseettevõtete nõustamine kohtuvaidluses Maksu- ja Tolliametiga

Büroo esindas partner Helmut Pikmetsa juhtimisel kütuse müügiga tegelevaid ettevõtjaid halduskohtus vaidluses Maksu- ja Tolliametiga. Vaidlus puudutas 2011. aasta 1. aprillil jõustunud vedelkütuse seaduse ja käibemaksuseaduse muudatusi, mis sätestavad maksutagatise andmise ja nende võimalikku vastuolu põhiseadusega.

Sellel nädalal tegi Talllinna Halduskohus ka esimese sisulise otsuse, kus leidis, et seadusemuudatusega on rikutud nende kütusemüüjate õigusi, kes tegelesid kütuse müügiga enne seaduse muutmist (st omasid majandustegevuse registris vastavat registreeringut enne 01.04.2011.) ja jättis vastuolu tõttu põhiseadusega mitmed vedelkütuse seaduse ning käibemaksuseaduse sätted kohaldamata. Tegemist on jõustumata kohtuotsusega ja lõpliku seisukoha selles küsimuses annab Riigikohus.

Mitu kohtuasja on meie klientide jaoks ka juba varasemalt positiivselt lõppenud, sest maksuhaldur on leidnud üksnes kaebuse põhjal, et on määranud tagatise vääralt. Selle tulemusel on maksuhaldur vähendanud tagatist seniselt 100 000 eurolt 0 euroni.

Positiivselt on kohtusse pöördujate jaoks lahenenud ka halduskohtu poolt esialgse õiguskaitse kohaldamised kohtuvaidluse ajaks. Nimelt on enamikus asjades määranud kohus tagatiseks summa, mis üldjuhul jääb maksuhalduri poolt määratud 100 000 euro asemel vahemikku 6000 – 10 000 eurot.

Samal teemal

Äripäev: Kütusevaidlused koguvad kohtus tuure
Logistikauudised: Tants vedelkütuse seaduse tagatisregulatsiooni ümber jätkub
Äripäev: MTA kütusemüüjatele: teeme koostööd!
Logistikauudised: Advokaadid püüdsid vedelkütuse seaduse põrmustada
Logistikauudised: Kütusefirmad: pettureid soosivaid muutusi pole seadusse vaja
Logistikauudised: Maksupettuste tõttu uuendatud vedelkütuse seadus muutub uuesti

Advokaadid
Helmut Pikmets
Sergei Jegorov
Vaido Põldoja