Laenuleping Euroopa Investeerimispangaga veeldatud maagaasi terminali arendamiseks

01.07.2013 Laenuleping Euroopa Investeerimispangaga veeldatud maagaasi terminali arendamiseks

Tark Grunte Sutkienė tegutses AB Klaipedos Nafta õigusnõustajana 87 000 000 eurose laenu võtmisel Euroopa Investeerimispangalt, et finantseerida 50% veeldatud maagasi terminali arenduskuludest. Büroo nõustas AB-d Klaipedos Nafta ka riigigarantii saamisel, et tagada oma projektiga seotud kohustusi.

Tark Grunte Sutkienė tegutses AB Klaipedos Nafta õigusnõustajana 87 000 000 eurose laenu võtmisel Euroopa Investeerimispangalt, et finantseerida 50% veeldatud maagasi terminali arenduskuludest. Büroo nõustas AB-d Klaipedos Nafta ka riigigarantii saamisel, et tagada oma projektiga seotud kohustusi.

AB Klaipedos Nafta on riigi omandis olev äriühing, mis viib ellu veeldatud maagaasi terminali projekti, mida arendatakse varustuskindluse tagamiseks ja maagaasi tarne allikate mitmekesistamiseks Leedus. Projekti toetab Leedu Vabariigi valitsus ning tegu on riigi jaoks majanduslikult olulise projektiga.