Leedu Keskkonnaministeeriumi alla kuuluva Vilniuse piirkondliku keskkonnakaitseameti ametnike algatatud vaidlused

01.01.2012 Leedu Keskkonnaministeeriumi alla kuuluva Vilniuse piirkondliku keskkonnakaitseameti ametnike algatatud vaidlused

TGS Baltic esindas UAB Golf Development juhatust paljudes haldus-, tsiviil- ja kriminaalasjades.

TGS Baltic esindas UAB Golf Development juhatust paljudes haldus-, tsiviil- ja kriminaalasjades.

Alates 2005. aasta juunist on erakapitalifondi Askembla Growth Fund KB (Rootsi) portfelli kuulunud European Center Golf Club, mille tegevust juhib UAB Golf Development. Leedu Vabariigi keskkonnaministeeriumi alla kuuluva Vilniuse piirkondliku keskkonnakaitseameti ametnikud määrasid UAB-le Golf Development kopsakaid trahve, millest kõik hiljem tühistati. Pärast trahvide tühistamist süüdistasid kaks keskkonnakontrolli ja -kaitse ametnikku UAB Golf Development juhti selles, et ta solvas ametnikke ja sekkus nende ametiülesannete täitmisesse. Kliendi õiguseid ja huve kaitsti ning need pandi maksma kõigis kohtuastmetes.