Lietuvos Dujose äritegevusega seotud uurimine

01.07.2013 Lietuvos Dujose äritegevusega seotud uurimine

Tark Grunte Sutkienė esindas Leedu energiaministeeriumi kõigis kohtuastmetes vaidluses, mis puudutas gaasihindu, mida Gazpromi kontrolli all olev riiklik gaasiettevõtja Lietuvos Dujos rakendas gaasi müümisel Leetu.

Tark Grunte Sutkienė esindas Leedu energiaministeeriumi kõigis kohtuastmetes vaidluses, mis puudutas gaasihindu, mida Gazpromi kontrolli all olev riiklik gaasiettevõtja Lietuvos Dujos rakendas gaasi müümisel Leetu. Büroo viis nõude põhistamiseks läbi äriühingu dokumentide esmase õigusauditi ning töötas välja metoodika äriühingu äritegevuse ja hinnastruktuuri uurimiseks.

Tegu oli esimese Leedus tegutseva suurettevõtja äritegevuse uurimisega. Bürool oli ainulaadne võimalus andmeid analüüsida ja tõendada, et Lietuvos Dujose juhatus ei täitnud oma usaldussuhtest tulenevaid kohustusi Lietuvos Dujose suurima aktsionäri OAO Gazprom ees, kui pidas läbirääkimisi maagaasi impordi ja transiidi tingimuste üle. Büroo kogus ka tõendeid ja argumente selle kohta, et teatud ehitusprojektide arendamine mõjutas Lietuvos Dujost negatiivselt. Asja keerukuse tõttu arutati seda esimese astme kohtus 1,5 aastat, pidades selle aja jooksul 15 kohtuistungit.