Nordea Bank Finland Plc edukas esindamine kohtuvaidluses maksuhalduriga

19.04.2014 Nordea Bank Finland Plc edukas esindamine kohtuvaidluses maksuhalduriga

Büroo maksumeeskond nõustas edukalt partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali kohtus vaidluses Maksu- ja Tolliametiga. Kaasus puudutas välismaiste ettevõtete Eestis püsivalt tegutsevate filiaalide maksustamisega seotud õigusküsimusi ja 2010 aastal jõustunud vastavaid seadusemuudatusi.  

Maksu- ja Tolliamet määras 2012 aastal Nordeale täiendavalt tulumaksu summas 7,6 miljonit eurot filiaali poolt Soome peakontorile tehtud maksetelt. Tallinna Halduskohus ja Tallinna Ringkonnakohus jätsid Nordea kaebused rahuldamata ning maksuotsuse jõusse.

Nordea kassatsioonkaebuse alusel tühistas Riigikohus 19.04.2014 kohtuotsusega madalama astmete kohtute otsused. Samuti tühistas Riigikohus ka vaidlustatud maksuotsuse.

„Kuigi Nordea vaidlustas talle tehtud maksuhalduri maksuotsuse, puudutab kaasus laiemalt välismaiste ettevõtete Eestis püsivalt tegutsevate filiaalide maksustamisega seotud õigusküsimusi ja 2010. aastal jõustunud vastavaid seadusemuudatusi, millesse Riigikohtu lahend lõpuks selguse tõi,“ märkis Nordea panga õigusosakonna juhataja Kerstin Pilt. 

Nordeat kohtus esindanud advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat Helmut Pikmets selgitas: „Riigikohus leidis, et seadusemuudatus oli põhiseaduspärane ning, et seadusandja eesmärk ei olnud muuta püsiva tegevuskoha maksu¬arvestuse põhimõtteid, vaid muudeti maksuobjekti arvepidamise metoodikat. Siiski tühistati maksuotsus seaduse väära kohaldamise tõttu. Nimelt leidis Riigikohus, et "vara väljaviimisena" varem kehtinud seaduse ja uue normi rakendussätte tähenduses tuli käsitleda üksnes sellist püsivast tegevuskohast vara väljaviimist, mis majanduslikult vastab väljamaksele omakapitalist, st mille eest ei anta muud vara. Antud juhul ei olnud see nii, sest sisuliselt leidis aset laenu tagastamine ehk peakontorile makstud summaga samas ulatuses vähenesid püsiva tegevuskoha kohustused peakontori ees.“

„Selline käsitlus on kooskõlas ka tulumaksu seaduse ja Eesti ja Soome maksulepingust tuleneva põhimõttega, et mitteresidendi ja tema Eestis asuva püsiva tegevuskoha vahelised majandustehingud maksustatakse samamoodi, nagu neid tuleks maksustada siis, kui püsiva tegevuskoha asemel oleks mitteresident asutanud Eestis iseseisva äriühingu,“ lisas Kerstin Pilt. 

Nordea Pank Eesti on Soome Nordea Panga filiaal ja kuulub Põhjamaade suurimasse finantskontserni Nordea Bank AB. 

www.nordea.ee

Seotud artiklid

E24: Riik peab Nordeale kohtuotsusega maksma 1,5 miljonit eurot intressi
Ärileht: MTA maksis Nordeale kaotatud kohtuvaidluse eest 1,5 miljonit eurot intressi
Äripäev: Nordea seljatas maksuameti
Ärileht: Nordea seljatas maksuameti
Äripäev: Nordea jätkab maksuametiga vägikaikavedu
Delfi: Nordea jätkab maksuametiga vägikaikavedu
E24: Nordea pank jätkab maksuametiga kohtuteed
Äripäev: Debatt: tulumaksuseadus põhiseadusega vastuolus
Äripäev: Debatt: Ebavõrdse kohtlemise lõpp
Äripäev: Kosmeetiline muudatus seaduses külvab segadust
Raamatupidaja: Advokaat: tulumaksuseadus põhiseadusega vastuolus
Raamatupidaja: Ministeerium: muudatus lõpetab ebavõrdse kohtlemise