Nõustasime Eestis asuvat rahvusvahelist tarkvaraettevõtjat Timetrix

12.11.2020 Nõustasime Eestis asuvat rahvusvahelist tarkvaraettevõtjat Timetrix

Vandeadvokaadid Mari-Liis Orav ja Kärt Raud nõustasid Eestis asuvat rahvusvahelist tarkvaraettevõtjat Timetrix nende litsentsilepingute ja seotud IT-teenuste lepingute koostamisel. 

Kuna Timetrix kasutab oma tarkvara litsentsimiseks avatud lähtekoodiga litsentsile sarnast litsentsi, oli ülesanne väljakutset pakkuv, kuna tuli leida tasakaal Timetrixi klientide tavapärase avatud lähtekoodiga litsentsiga seotud ootuste ja Timetrixi erisuste vahel. 

Timetrix OÜ (https://www.timetrix.io) arendab äärmiselt skaleeritavat ja ressursitõhusat avatud lähtekoodiga jälgitavuse lahendust, mis võimaldab saada selgust oma digitaalse tuumikvõrgu toimimises ja seda põhjalikult mõista.