Nõustasime Merko Ehitus Eestit 35% osaluse omandamisel ettevõttes Connecto Eesti

26.07.2021 Nõustasime Merko Ehitus Eestit 35% osaluse omandamisel ettevõttes Connecto Eesti

TGS Baltic nõustas Eesti suurimat ehituse ja kinnisvaraarenduse ettevõtet Merko Ehitus Eesti ASi 35% osaluse omandamisel ettevõttes Connecto Eesti AS.

Seni elektriehituse valdkonnas peamiselt kõrgepingesüsteemidele keskendunud Merko sisenes nii ka madal- ja keskpinge elektrivõrkude, gaasivõrkude ja telekommunikatsioonitaristu ärisse. Tehingu käigus ühines Merko Ehitus Eesti tütarfirma Merko Infra elektriehituse ärivaldkond ligi 300 inimesele tööd andva Connecto Eestiga.

TGS Balticu meeskond, kuhu kuulusid partnerid Kadri Kallas ja Kirsti Pent, vandeadvokaadid Katri Paas-Mohando ja Olger Kaelep ning nooremnõunik Mirko Kikkamägi, nõustasid klienti kogu protsessi käigus, sh kavatsuste protokolli ja tehingudokumentide läbirääkimistel ning Konkurentsiametiga suhtlemisel. Projekt hõlmas mitut erinevat tehingut, sh finantseerimisküsimusi ning koondumise kontrolli teemasid, mis mõjutasid struktureerimist.

Viited meediakajastusele: