Pärnu linna edukas esindamine Esplanaadi 10 kohtuvaidluses

02.08.2013 Pärnu linna edukas esindamine Esplanaadi 10 kohtuvaidluses

Büroo eesotsas partnerite Paul Varuli ja Martin Tammega esindas Pärnu linna OÜ Herderi vastu vaidluses Esplanaadi 10 ostu-müügilepingu üle, mis päädis linna ajaloo suurima kohtuvõiduga.  

Linnapea Toomas Kivimägi avaldas Pärnu Postimehes tunnustust linna esindanud vandeadvokaatidele Paul Varulile ja Martin Tammele, kelle professionaalsuses ja kõrges tasemes pole tema sõnul vaja küll kellelgi kahelda. „Väga kõva töö,” lisas ta.

Riigikohus andis selles kaasuses pretsedendilise hinnangu müügi- ja ehitusõigust, õiguskaitsevahendite maksmapanekut ning pahauskset käitumist puudutavates küsimustes. Muu hulgas käsitles Riigikohus olulist lepingurikkumist ja ostja lepingust taganemise õigust kinnisasja avalikul enampakkumisel müügi korral.

Kohtud jätsid kliendi vastu esitatud hagi rahuldamata, sest Pärnu linn ei olnud müüjana rikkunud avaliku enampakkumise tingimusi ega ostja ootusi müüdud kinnistu arendus- ja ehitustegevuse edukuse suhtes. Kinnistu ostjal ei saa nimetatud ootusi tekkida, kuna ehitus- ja planeerimisküsimused on hõlmatud avaliku huviga ning ehitus- ja arendustegevuse ulatus selgitatakse välja avaliku planeerimismenetluse, mitte aga kinnisasja avaliku enampakkumise käigus. Lisaks leiti, et enampakkumisel müüdud vara lepingutingimusteks ja kaitstud ootusteks saab lugeda üksnes teavet, mis on enampakkumise menetluse käigus ametlikes kanalites avaldatud.

Kohtuotsusel on kaalukas tähendus kinnistute ehitus- ja müügiõiguse aspektist, kuivõrd sellega määratakse kindlaks, mil määral vastutab kinnisasja müüja kinnistu arendus- ja planeerimistegevuse edukuse eest. Jaotatud riisiko järgi kuulub ostetud kinnistu arendus- ja planeerimistegevus ostja riisikosse.

Samal teemal

Pärnu Postimees: Pärnu linn võitis Esplanaadi 10 kohtuvaidluse lõplikult
Pärnu Postimees: Juhtkiri: Linna võit Esplanaadil
City24: Kohus rahuldas Pärnu linna kaebuse Esplanaadi kinnistu kohtuasjas
Äripäev: Kinnisvaraarendaja hagi Pärnu vastu jäi rahuldamata
Ärileht: Pärnu esitas avalduse Esplanaadi 10 kinnistu müügi kontrollimiseks
Pärnu Postimees: Linn tegi Esplanaadi 10 müügi asjus politseile avalduse

Advokaadid

Paul Varul
Martin Tamme
Ants Mailend
Kadriann Habakukk