Pärnu Maakohtus kaitsesid vandeadvokaadid Chirag Mody ja Anet Jaks edukalt klienti laimuväidetega seotud hagis

27.03.2023 Pärnu Maakohtus kaitsesid vandeadvokaadid Chirag Mody ja Anet Jaks edukalt klienti laimuväidetega seotud hagis

Pärnu Maakohtus esindasid TGS Baltic vandeadvokaadid Chirag Mody ja Anet Jaks edukalt klienti, kellelt nõuti väidetavalt ebaõigete väidete ümberlükkamist ning varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist. Kohus nõustus lepinguliste esindajate selgitustega ning jättis kliendi vastu esitatud hagi rahuldamata.

Kohus nõustus samuti sellega, et mittevaralise kahju nõudmine viidates isiku üleüldisele väidetavale laimavale käitumisele ei ole piisav. Mittevaralise kahju nõudmiseks tuleb viidata konkreetsetele tegudele, mis väidetava kahju on kaasa toonud.

Vandeadvokaatide sõnul peab e-kirja adressaat ise tõendama, et konkreetne isik on talle e-kirja saatnud. Selleks tuleb esitada dokumendid selle kohta, missuguselt IP-aadressilt e-kiri saadeti ja kellele IP-aadress kuulub. Serveriteenuse pakkujad säilitavad andmeid IP-aadressi kohta ühe aasta.

Maakohus jättis kliendi vastu esitatud hagi rahuldamata, rõhutades, et kiirus on oluline e-kirja saatja või postituse tegija tuvastamiseks. Andmeid säilitatakse tavaliselt aasta, mille jooksul tuleb selgeks teha tegelik e-kirja saatja või postituse tegija. Kohus ei pidanud võimalikuks tuvastada e-kirja saatmist muude tõendite pinnalt.