Pangagarantii LNG Terminali ehitamiseks

31.01.2014 Pangagarantii LNG Terminali ehitamiseks

Tark Grunte Sutkienė nõustas AB-d Klaipedos Nafta seoses 50 000 000 USA dollarilise esimesel nõudmisel sissenõutava pangagarantii andmisega, et tagada AB Klaipedos Nafta kohustusi, mis tulenevad veeldatud maagasi terminali ehitamisega seoses sõlmitud prahtimislepingust (ujuvlao üürimine).

Tark Grunte Sutkienė nõustas AB-d Klaipedos Nafta seoses 50 000 000 USA dollarilise esimesel nõudmisel sissenõutava pangagarantii andmisega, et tagada AB Klaipedos Nafta kohustusi, mis tulenevad veeldatud maagasi terminali ehitamisega seoses sõlmitud prahtimislepingust (ujuvlao üürimine).

AB Klaipedos Nafta on riigi omandis olev äriühing, mis viib ellu veeldatud maagaasi terminali projekti, mida arendatakse varustuskindluse tagamiseks ja maagaasi tarne allikate mitmekesistamiseks Leedus. Projekti toetab Leedu Vabariigi valitsus ning tegu on riigi jaoks majanduslikult väga olulise projektiga.