Partner Martin Tamme ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid edukalt Swedbanki

21.06.2023 Partner Martin Tamme ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid edukalt Swedbanki

TGS Baltic esindas edukalt Swedbanki seoses 1,75 miljoni euro suuruse nõudega, mille esitas Swedbanki vastu Swedbanki endise kliendi Alberta Trade OÜ pankrotihaldur.

Vaidlus oli keerukas ja hõlmas märkimisväärset kogust tõendusmaterjali, kuna mh tuli analüüsida Swedbankile tagatisena antud metallikaupu, mille ligikaudne väärtus oli 18 miljonit USA dollarit.

Vaidlus algas 2017. aastal. 2023. aasta mais jättis Riigikohus vastaspoole kassatsioonkaebuse läbi vaatamata ja kohtuasi jõudis edukalt lõpule. Kaasus on tähelepanuväärne, sest lisaks tõendamiseseme keerukusele nõudis see Eesti kohtutelt põhjalikku õiguslikku hinnangut tagatisomandamisele, mida ei ole seadustes selgesõnaliselt reguleeritud.