Riigikohus keeldus menetlusse võtmast Nordcom Invest kassatsiooni BLRT endiste aktsionäride vastu

11.08.2016 Riigikohus keeldus menetlusse võtmast Nordcom Invest kassatsiooni BLRT endiste aktsionäride vastu

Partner ja vandeadvokaat Leonid Tolstov ja vandeadvokaat Peeter Viirsalu esindasid BLRT endisi aktsionäre suures kahjunõude vaidluses. 04.08.2016 keeldus Riigikohus menetlusse võtmast Nordcom Invest kassatsiooni, millega jõustus kliendile positiivne alama astme kohtu otsus.

Kohtuvaidluse sisuks oli Nordcom Investi poolt omandatud BLRT aktsionäride 4 miljoni euro suurune kahjunõue teiste endiste kaasaktsionäride vastu, mis jäeti täies ulatuses rahuldamata. Õiguslikult keerukas vaidlus puudutades põhimõttelisi võlaõiguslikke küsimusi sellest, kas poolte vahel võis olla sõlmitud seltsingu-, käsundus- või hoopis muu leping.