Saavutasime kliendile järjekordse kohtuvõidu

01.10.2020 Saavutasime kliendile järjekordse kohtuvõidu

Vandeadvokaat Chirag Mody esindas edukalt kinnisvaraarendajast klienti, kelle käest nõuti kulude hüvitamist ja saamata jäänud tulu kogusummas 700 000 eurot.

Mahukas ja keerukas vaidlus puudutas äriruumide üürilepingu lõpetamise õiguspärasust, üürilepingu alusel teostatud investeeringute hüvitamise kohustust ja väidetavalt üürilepingu lõpetamisega seonduva saamata jäänud tulu hüvitamise kohustust. Maakohus nõustus vandeadvokaat Chirag Mody seisukohaga, mille kohaselt antud vaidluses võis klient üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada ja üürnikul puudus nii väidetavate investeeringute nõudeõigus kui ka õigus nõuda väidetavat saamata jäänud tulu.

Harju Maakohus jättis 25.09.2020 otsusega kulude hüvitamise ja saamata jäänud tulu nõude täies ulatuses rahuldamata.