Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva väidetava riigiabiga

22.10.2015 Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva väidetava riigiabiga

Büroo konkurentsi- ja maksuõiguse advokaadid esindasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi Euroopa Komisjoni menetluses seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

Vaidlus tulenes sellest, et vastavalt Eesti pakendiaktsiisi ja -tagatisraha regulatsioonile on pakendiaktsiisist täielikult vabastatud pakend, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki ja pakend, mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale tarbimiseks või kaasamüüdavaks kaubaks. Sellisele pakendile ei tule ka märkida pakendi tagatisraha. 

Euroopa Komisjon on alates 17. veebruarist 2012 menetlenud Aldar Eesti OÜ kaebust, milles väidetakse, et AS Tallink Grupp ja teised ettevõtjad saavad tulenevalt pakenditagatisraha ja pakendiaktsiisi vabastusest ebaseaduslikku ja ühisturuga kokkusobimatut riigiabi. 

Menetlus Euroopa Komisjonis lõppes Eesti Vabariigile, Tallink Grupile ja teistele seotud ettevõtjatele soodsalt, kui Euroopa Komisjon tegi otsuse, milles kinnitatakse, et vaidlusaluses küsimuses ei esine ebaseaduslikku riigiabi. 

Komisjoni otsusega on võimalik tutvuda siin.

Samal teemal: Tallink Grupi esindamine Riigikohtus seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsiooniga

Samal teemal

Eesti Ekspress: Miks on Tallinki alkoholiäri nii edukas?
Raamatupidamisuudised: Ärimees kaebas riigi pakendiaktsiisi pärast kohtusse