Tallink Grupi esindamine Riigikohtus seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsiooniga

20.02.2015 Tallink Grupi esindamine Riigikohtus seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsiooniga

Büroo maksu- ja konkurentsiõiguse advokaadid nõustasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi Riigikohtus seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

Vaidlus tulenes sellest, et vastavalt Eesti pakendiaktsiisi ja -tagatisraha regulatsioonile on pakendiaktsiisist täielikult vabastatud pakend, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki ja pakend mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale tarbimiseks või kaasamüüdavaks kaubaks. Sellisele pakendile ei tule ka märkida pakendi tagatisraha.

Alkoholi müügiga tegelev ettevõtja Aldar Eesti OÜ esitas halduskohtusse kaebuse väitega, et taoline pakendiaktsiisi ja –tagatisraha süsteem annab väidetavalt ebaseaduslikku riigiabi ja majandusliku eelise ettevõtjatele, kes omavad oma laevu ja saavad sellest tulenevalt vabastuse pakendiaktsiisist ning ei pea oma klientidelt küsima pakendi tagatisraha tasumist. Samuti on Aldar Eesti OÜ arvates kehtiv regulatsioon vastuolus põhiseaduse mitme sättega.

Esimeses kohtuastmes lõppes vaidlus Tallink Grupile soodsalt, kuna halduskohus leidis oma otsuses, et tegemist ei ole ebaseadusliku riigiabiga ja regulatsioon on põhiseadusega kooskõlas ning jättis Aldar Eesti OÜ kaebuse täielikult rahuldamata. Vaidlus jätkus Aldar Eesti OÜ apellatsioonkaebuse alusel ringkonnakohtus. Kohus jättis apellatsioonkaebuse rahuldamata.

Aldar Eesti OÜ kassatsioonkaebust ei võtnud Riigikohus menetlusse.

Samadel asjaoludel esitas Aldar Eesti OÜ kaebuse ka Euroopa Komisjoni ja asi on eelmenetluse staadiumis.

Seotud artiklid

Eesti Ekspress: Miks on Tallinki alkoholiäri nii edukas?
Raamatupidamisuudised: Ärimees kaebas riigi pakendiaktsiisi pärast kohtusse