Tallink Grupi nõustamine Riigikogus meresõiduohutuse seaduse eelnõu menetlemisel

03.04.2013 Tallink Grupi nõustamine Riigikogus meresõiduohutuse seaduse eelnõu menetlemisel

Büroo maksu- ja konkurentsiõiguse advokaadid nõustasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemisel Riigikogus.

Seaduseelnõu üks eesmärk oli suurendada märgatavalt veeteetasu. VARULi advokaadid koostasid Riigikogu rahanduskomisjonile tulevaste muudatuste kohta õigusarvamuse. Selles leiti, et kavandatavad muudatused, millega suurendatakse puudutatud isikute maksukoormust, ei ole põhiseadusega kooskõlas, sest rahaline koormus suureneb märkimisväärselt ja üleöö. Välistatud ei ole ka seadusemuudatuse tagasiulatuv mõju, kuna puudutatud isikud võivad olla langetanud oma majandusotsused enne seaduse menetlemist ning arvestavad järgmistel majandusaastatel seni kehtinud koormisega. Samuti viidati õigusarvamuses mitmele konkurentsiõiguse ja riigiabi põhimõtte võimalikule rikkumisele.

Pärast õigusarvamuse ja märgukirja esitamist rahanduskomisjonile ning asja veelkordset analüüsi asjakohastes ministeeriumites tehti seaduseelnõusse mitu muudatust, mis leevendasid olukorda. Algselt planeeritud seaduse jõustamine 1. jaanuaril 2013 lükati edasi 1. juulile 2013, samuti vähendati kavandatud maksutõusu.

Samal teemal

Riigikogu: Menetlusse võeti eelnõu maamaksu kompenseerimise kohta
Riigikogu: Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus 283 SE
Õiguskantsler: Veeteetasu kehtestamisest. Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 283 SE
E24: Laevandustasude tõstmise eelnõu läheb esimesele lugemisele
Raamatupidamisuudised: Laevandustasude tõstmine tahetakse kiiresti seadustada
Äripäev: Merevedude maksutõus läheb esimesele lugemisele
Kaja Kallase blogi: Meresõiduohutuse seadusest
EPL: Parts tahab laevnikelt kaks korda rohkem makse koguma hakata
E24: Suurettevõtjad riigikogule: peatage meist ülesõitev valitsus

Advokaadid

Helmut Pikmets
Sergei Jegorov
Triinu Järviste