TGS Baltic abistas Hiiumaa avamere tuuleparki rohelise tule saamisel

16.11.2017 TGS Baltic abistas Hiiumaa avamere tuuleparki rohelise tule saamisel

TGS Baltic esindas edukalt Hiiu Maavalitsust halduskohtus kolmes vaidluses seoses tuuleparkide rajamise üldtingimusi käsitlevate planeeringutega. Hiiumaa avamere tuulepark on esimene omataoline Eestis ja üks suuremaid Euroopas. Selle võimsus on 700 kuni 1100 MW, eeldatav aastakäive 170-250 miljonit eurot ning investeeringud kümme korda nii palju.

TGS Baltic esindas edukalt Hiiu Maavalitsust halduskohtus kolmes vaidluses seoses tuuleparkide rajamise üldtingimusi käsitlevate planeeringutega. Hiiumaa avamere tuulepark on esimene omataoline Eestis ja üks suuremaid Euroopas. Selle võimsus on 700 kuni 1100 MW, eeldatav aastakäive 170-250 miljonit eurot ning investeeringud kümme korda nii palju.

Projekti vastased vaidlustasid 2015. aasta augustis Hiiu maavanema otsusega kehtestatud Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu, millega määrati kindlaks tuuleenergia arendamiseks sobivad alad Hiiumaad ümbritsevas meres. Halduskohtu otsuse alusel esitasid vastased kaebuse Tallinna ringkonnakohtule, kes leidis, et halduskohtu otsus on nõuetekohaselt tehtud kõigi vastaste 30. oktoobril 2017 esitatud argumentide suhtes. Lisaks sellele teatas ringkonnakohus, et mõnel kaebajal ei olnud õigust planeeringuid kohtus vaidlustada.

TGS Balticu juhtivpartner Martin Tamme kommenteeris otsust järgnevalt: "Sellise planeeringu vastuvõtmine on keeruline protsess. Riigi huvi taastuvenergeetika arendamise vastu on ilmne ja kirjas mitmes strateegilises dokumendis. Loomulikult on alati inimesi, kes ei aktsepteeri selliseid arenguid ning soov seista Hiiumaa looduse kaitse eest on mõistetav. Samas on praegu planeeringus erinevad huvid omavahel tasakaalus. Näiteks ei saa tuulikuid rajada lähemale kui 12 km rannikust ning nende mõju merevaatele on seega väiksem. Samuti tuleb arvestada, et planeering ei tähenda, et tuulikuid hakatakse ehitama homme. Planeerimisprotsessi edenemisel võib täiendavatest keskkonnauuringutest ilmneda ka täiendavaid piiranguid. Siiski on nii planeeringu kui selle jõusse jätnud kahe kohtuastme otsuste näol tegemist põhimõttelise sammuga edasi meretuuleparkide suunas“.

Samal Teemal

Postimees: Eesti esimese meretuulepargi ehitus algab alles pärast 2020. aastat 
Delfi Ärileht: Hiiu meretuulepargi vastased jätkavad võitlust
Äripäev: Nelja Energia rajab Apollo madalikule tuulepargi
Postimees: Ringkonnakohus jättis Hiiu tuulepargivastaste kaebuse rahuldamata