TGS Baltic esindas edukalt kliente ebaausa konkurentsi vaidluses

23.11.2021 TGS Baltic esindas edukalt kliente ebaausa konkurentsi vaidluses

Pärast enam kui aasta kestnud kohtuvaidlust võttis vastaspool tagasi kahe TGS Balticu kliendi vastu esitatud nõuded. Mõlema kliendi vastu esitatud solidaarsed nõuded ületasid veerand miljonit eurot. Harju Maakohus jättis nõuded läbi vaatamata 15.11.2021 määrusega. Kliente esindasid vandeadvokaadid Chirag Mody ja Silvia Urgas.

Klientide vastu esitati nõuded Eesti kohtupraktikas seni veel vähe rakendatud ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse alusel. Vastaspool väitis, et TGS Balticu kliendid on ebaseaduslikult saanud, kasutanud ja avaldanud ärisaladust, osutades seeläbi hagejale ebaausat konkurentsi. Tegu oli õiguslikult keeruka ja äärmiselt tõendimahuka vaidlusega. Pärast enam kui aasta kestnud menetlust maakohtus ning mitmete seisukohtade vahetamist võttis vastaspool hagi kahe TGS Balticu kliendi vastu tagasi. Lisaks mõistis Harju Maakohus hagejalt klientide kasuks välja menetluskulud.