TGS Baltic esindas edukalt klienti sõiduki restaureerimise töövõtulepingut puudutavas vaidluses

26.10.2021 TGS Baltic esindas edukalt klienti sõiduki restaureerimise töövõtulepingut puudutavas vaidluses

19.10.2021 rahuldas maakohus vandeadvokaat Chirag Mody ja advokaat Kaija Klaaseni hagiavalduse Carrestoration OÜ vastu.

Antud vaidlus puudutas sõiduki restaureerimise töövõtulepingu nõuetekohast täitmist ettevõtte Carrestoration OÜ poolt.

Maakohus nõustus Chiragi ja Kaija käsitlusega, et kuigi töövõtja võib ise otsustada, millises järjekorras ja kuidas ta tulemuse saavutamiseks vajalikke töid teeb, on sõlmitud töövõtuleping konkreetse ja ennustatava tähtajaga, ning töövõtja rikkus kohustust teha tööd valmis mõistliku aja jooksul. Maakohus nõustus hagejaga, et kostja poolt tehtud restaureerimistööd ei vastanud lepingutingimustele, mistõttu võis hageja töövõtulepingust taganeda ega pidanud eeldama ja ootama, et kostja teeks halvasti tehtud tööd ümber.

Kohus mõistis kostjalt täielikult välja kahju, mis tekkis hagejale seoses hageja poolt kantud lisakulutustega puudustega ja pooliku töö valmis ja ümber tegemiseks.