TGS Baltic nõustas Aktsiaseltsi Tallinna Linnahall riigihanke ettevalmistamisel ja läbiviimisel

08.03.2022 TGS Baltic nõustas Aktsiaseltsi Tallinna Linnahall riigihanke ettevalmistamisel ja läbiviimisel

TGS Baltic nõustas Aktsiaseltsi Tallinna Linnahall riigihanke ettevalmistamisel ja läbiviimisel, mille tulemusena leiti ärinõustaja, kellega koostöös asutakse välja töötama tingimusi Tallinna Linnahalli renoveerimise projekti jaoks. TGS Balticu meeskonda kuulusid Triin Kaurov ja Liisa Levandi.

Tallinna linn on juba mõnda aega töötanud selle nimel, et leida hea väljund tühjana seisvale Tallinna Linnahallile. Selle aja jooksul on arutletud erinevate lahenduste üle, mida ühel või teisel põhjusel pole tänaseni ellu viidud. Täna on linna eesmärgiks töötada välja sobivad tingimused ja tehingu struktuur, mille abil loodetakse projektile leida investor.

TGS Balticu meeskond, kuhu kuulusid vandeadvokaat Triin Kaurov ja advokaat Liisa Levandi, nõustas Aktsiaseltsi Tallinna Linnahall kogu ärinõustaja leidmiseks korraldatud riigihanke protsessi vältel, sh aitas riigihanke alusdokumentide koostamisel, vajalike metoodikate väljakujundamisel ja hankemenetluse läbiviimisel kuni eduka pakkujaga lepingu sõlmimiseni.

Meediakajastus: