TGS Baltic nõustas edukalt Eesti Posti Konkurentsiameti menetluses

02.03.2021 TGS Baltic nõustas edukalt Eesti Posti Konkurentsiameti menetluses

TGS Balticu konkurentsitöögrupi vandeadvokaadid Katri Paas-Mohando ja Triinu Järviste esindasid Eesti Posti Konkurentsiameti järelevalvemenetluses, mille aluseks oli otsepostiteenuste vahendamisega tegeleva Target Masteri kaebus.

Target Masteri kaebus oli ajendatud ühe Target Masteri varasema kliendi Jysk Linnen’n Furniture OÜ (edaspidi Jysk) otsusest teenusepakkujat vahetada. Target Master osutas Jyskile kuni 2020. a märtsini aadressita reklaami kojukannet, ostes ise selle teenuse sisse Eesti Postilt. 2019. aastal viis aga Jysk läbi otseposti teenuse ostmiseks hanke. Eest Post koostas hankel osalemiseks pakkumuse koostöös TGS Balticuga, et tagada oma tegevuse kooskõla seadustega, ning tema pakkumus osutus edukaks.

Target Master väitis kaebuses Konkurentsiametile, et Eesti Posti hinnakujundus on konkurentsiseadusest tuleneva turgu valitseva seisundi kuritarvituse keelu tähenduses diskrimineeriv, kuna ühele kliendile rakendatakse soodsamat hinda kui teisele. Samuti leidis Target Master, et Eesti Post tõrjub Target Masterit turult, sest viimasel pole võimalik kasumlikult Jyskile Eesti Postist soodsamat hinda pakkuda.

Konkurentsiamet analüüsis põhjalikult kaebuses tehtud etteheiteid, kuid ei tuvastanud Eesti Posti tegevuses mingeid rikkumisi. Amet selgitas oma otsuses, et turgu valitseval ettevõtjal ei ole kohustust avalikustatud hinnakirjade puhul neist alati rangelt kinni pidada. Hinnakirjast lahknemine ja klientidele erineva hinna rakendamine võib teatud juhtudel olla konkurentsi soodustav. See ei tähenda, et turgu valitsevad ettevõtjad oleksid oma hinnakujunduses täiesti vabad ning konkurentsiseadusest tuleneb neile mitmeid piiranguid, kuid praegusel juhul ei olnud põhjust Eesti Postile midagi ette heita. Seepärast ei pidanud Konkurentsiamet vajalikuks hakata määrama asjaomast kaubaturgu ega tuvastama, kas Eesti Post on üldse turgu valitsev, sest igal juhul ei olnud Eesti Posti tegevuses midagi kuritarvituslikku.

Eesti Posti nii Jyskile esitatud pakkumuse koostamisel kui Konkurentsiameti menetluses nõustanud vandeadvokaat Katri Paas-Mohando kommenteeris otsust järgmiselt: „Konkurentsiameti seekordne otsus on oluline mitte ainult Eesti Postile, vaid ka teistele ettevõtjatele, kes turgu valitseva ettevõtja suhtes kohalduvate kõrgendatud nõudmistega arvestama peavad. See annab olulise sõnumi, et hästi läbi analüüsitud tegevuse korral jätavad ka jäikade ja rangetena tunduvad kuritarvituse keelu reeglid konkureerimiseks ruumi.“