TGS Baltic nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi toetuste andmisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust

10.01.2022 TGS Baltic nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi toetuste andmisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust

TGS Baltic teatab uhkusega, et nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi korraldamisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust. TGS Balticu meeskond koosseisus Triinu Järviste, Triin Kaurov, Mari-Liis Orav, Peeter Viirsalu ja Katri Paas-Mohando nõustas Tartu 2024 Sihtasutust ja Tartu linna Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projektitoetuse ettevalmistamisel ja elluviimisel.

2019. a nimetas rahvusvaheline Euroopa kultuuripealinnade ekspertkomisjon 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Tartu. TGS Baltic on abistanud kultuuripealinna projekti alates Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva projekti ettevalmistamiseks ja elluviimiseks antavate toetuste planeerimise faasist (põhiprogrammi esimese osa toetus).

Algses nõustamise etapis jagasid büroo konkurentsi- ja haldusõiguse spetsialistid Triinu Järviste, Triin Kaurov ja Katri Paas-Mohando oma kogemusi eelkõige riigiabi valdkonnas – pakkusid välja alternatiivsed riigiabi andmise võimalused ning aitasid suursündmuste projektitoetuste meetme struktureerida kõigile Euroopa Liidu riigiabi reeglitele vastavaks. Seejärel anti enda panus ka sellesse, et sõnastada projektitoetuse määrus, mille alusel hakatakse aastatel 2021–2025 andma toetusi mitmekümnetele kultuuripealinna projekti raames suursündmuse korraldajatele.

Paralleelselt aitasid TGS Balticu äri- ja lepinguõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaadid Mari-Liis Orav ja Peeter Viirsalu koostada sündmuste korraldajate ja sihtasutuse vahel sõlmitava produktsioonilepingu.

Tartu 2024 põhiprogrammi esimese osa toetuse määrus võeti vastu Tartu volikogu 7. oktoobri 2021 istungil ja see jõustus 15. oktoobril 2021. Määrus on kättesaadav siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/412102021035.

Rohkem infot seoses Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammiga leiab siit: https://tartu2024.ee/et.