Tuumakütuse hoidlate dekomisjoneerimine

01.01.2013 Tuumakütuse hoidlate dekomisjoneerimine

Tark Grunte Sutkienė nõustas Ignalina tuumaelektrijaama seoses selle sulgemisprotsessiga, mille maksumuseks hinnati 2,9 miljardit eurot. Büroo esindas klienti kõrgeima taseme läbirääkimistel Ignalina tuumaelektrijaama, töövõtjate, Euroopa Komisjoni ja tuumajaama sulgemise toetusfondi administreerija EBRD vahel.

Tark Grunte Sutkienė nõustas Ignalina tuumaelektrijaama seoses selle sulgemisprotsessiga, mille maksumuseks hinnati 2,9 miljardit eurot. Büroo esindas klienti kõrgeima taseme läbirääkimistel Ignalina tuumaelektrijaama, töövõtjate, Euroopa Komisjoni ja tuumajaama sulgemise toetusfondi administreerija EBRD vahel. Büroo oli nõustajaks kahes kõige problemaatilisemas projektis (B1, B234), mis olid seotud peamiste tuumakütuse hoidlatega, ning esindab klienti 17 miljoni euroses vaidluses töövõtjatega. Vaidlused on seotud desaktiveerimisprogrammi ebasobiva ja asjatundmatu läbiviimisega, mille tõttu dekomisjoneerimine viibib ja võidakse ilma jääda EL-i rahastusest summas 120 miljonit eurot aastas.

Büroo andis oma panuse ka riigihankealase õiguspraktika väljaarendamisse Leedus, kaitstes Ignalina tuumaelektrijaama edukalt riigikohtus vaidluses töövõtjaga.