UAB Orion Asset Management – investoritele esitatava põhiteabe dokumendid

01.01.2012 UAB Orion Asset Management – investoritele esitatava põhiteabe dokumendid

Tark Grunte Sutkienė vaatas üle vastavat tegevusluba omava varahaldusettevõtja UAB Orion Asset Management poolt hallatavate investeerimisfondide ja erineva kapitaliga investeerimisühingute asutamisdokumente, et kontrollida nende vastavust UCITS IV direktiivile

Tark Grunte Sutkienė vaatas üle vastavat tegevusluba omava varahaldusettevõtja UAB Orion Asset Management poolt hallatavate investeerimisfondide ja erineva kapitaliga investeerimisühingute asutamisdokumente, et kontrollida nende vastavust UCITS IV direktiivile (sealhulgas selle rakendamiseks vastu võetud õigusaktidele) ning koostas iga ühisinvesteerimisettevõtja tarbeks investoritele esitatava põhiteabe dokumendid (KIID) vastavalt komisjoni 1. juuli 2010. aasta määrusele (EL) nr 583/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses investorile esitatava põhiteabega ja tingimustega, mida tuleb täita investorile esitatava põhiteabe või prospekti esitamisel veebilehel või muul püsival andmekandjal kui paberil.