Ühe Leedu suurema alkoholitootja üle kontrolli üleminek

01.01.2012 Ühe Leedu suurema alkoholitootja üle kontrolli üleminek

ALITA AB kontsern on üks suuremaid alkoholitootjaid Leedus. FR&R Invest, IGA S.A. omandas üle 84% Alita kontsernist; see aitas muuta Alita kontserni pikas perspektiivis jätkusuutlikuks, vähendades selle võlakoormust.

ALITA AB kontsern on üks suuremaid alkoholitootjaid Leedus. FR&R Invest, IGA S.A. omandas üle 84% Alita kontsernist; see aitas muuta Alita kontserni pikas perspektiivis jätkusuutlikuks, vähendades selle võlakoormust. Pärast tehingu lõpuleviimist tegi FR&R Invest kohustusliku ülevõtmispakkumise Alita kontserni ülejäänud, NASDAQ OMX Vilniuse börsil noteeritud aktsiate omandamiseks. Tehingu tulemusena vähenesid Alita kontserni finantskohustused üle 96 miljoni liti võrra. Äriühingu ülejäänud võlakohustused Swedbanki ees kujundati ümber vastavalt Alita kontserni, FR&R Investi ja Swedbanki vahel sõlmitud uuele laenulepingule.

Tark Grunte Sutkienė esindas FR&R Investi, Swedbank AB tütarettevõtjat IGA S.A. ja Alita AB kontserni kuuluvaid äriühinguid keerukas vaidluses, mis puudutas Alita AB kontserni kuuluvate äriühingute üle kontrolli üleminekut, kohustusliku ülevõtmispakkumise hinda, põhikirja muutmise kehtivust, korralise üldkoosoleku otsustusvõimelisust ja koondumiseks antud loa seaduslikkust. Esindasime klienti ka paljude muudes vaidlustes, mille algatas Alita AB kontserni aktsionär, kes soovis takistada kontrolli ülemineku protsessi.