Ühe Leedu suurema ja olulisema energiaprojekti – veeldatud maagaasi projekti elluviimine

01.01.2013 Ühe Leedu suurema ja olulisema energiaprojekti – veeldatud maagaasi projekti elluviimine

Tark Grunte Sutkienė oli AB Klaipedos Nafta peamine õigusnõustaja 700 miljoni eurose maksumusega veeldatud maagaasi terminali ning mereinfrastruktuuri ja gaasitoru arendusprojektis, mis kokku kujutasid endast kõigi aegade ulatuslikumat strateegiliste investeeringute projekti Leedus.

Tark Grunte Sutkienė oli AB Klaipedos Nafta peamine õigusnõustaja 700 miljoni eurose maksumusega veeldatud maagaasi terminali ning mereinfrastruktuuri ja gaasitoru arendusprojektis, mis kokku kujutasid endast kõigi aegade ulatuslikumat strateegiliste investeeringute projekti Leedus. Büroo nõustab klienti kõigis projekti elluviimisega seotud õigusküsimustes alates regulatsiooni ja keerukate riigihangete ning üldise ühinguõigusega seotud asjadest kuni oluliste projekti finantseerimise ja infrastruktuuriga seotud asjadeni.

Tark Grunte Sutkienė abistas AB-d Klaipedos Nafta projekti struktuuri väljatöötamisel ja ujuvlao prahtimise lepingu sõlmimisel ning abistab klienti veeldatud maagaasi terminali infrastruktuuri ehitustööde tellimiseks läbiviidavates pakkumismenetlustes. Kuivõrd veeldatud maagaasi terminal on osa gaasitarne infrastruktuurist, oli vaja terminal ühildada gaasiedastussüsteemiga ning viia projekt kooskõlla energiasektorit reguleerivate õigusaktidega. Büroo nõustas AB-d Klaipedos Nafta Leedu Vabariigi veeldatud maagaasi terminali seaduse eelnõu väljatöötamisel; samuti aidati koostada mitmed Leedu valitsuse otsused, mis olid seotud veeldatud maagaasi terminali projektiga.

AB Klaipedos Nafta on riigi omandis olev äriühing, mis haldab ühte kaasaegsemat terminali Euroopas. Äriühingu peamine tegevusala on eksporditud naftatoodete ümberlaadimine raudteevagunitelt tankeritele ja Leedu varustamine toornaftatoodetega, mis transporditakse tankeritega Klaipeda sadamasse. AB Klaipedos Nafta viib ellu veeldatud maagaasi terminali projekti, mida arendatakse varustuskindluse tagamiseks ja maagaasi tarne allikate mitmekesistamiseks Leedus. Projekti toetab Leedu Vabariigi valitsus ning tegu on riigi jaoks majanduslikult olulise projektiga.