Vandeadvokaat Katri Paas-Mohando nõustas Tallinna linna linnahalli projektiga seotud riigiabi menetluses Euroopa Komisjonis

19.05.2021 Vandeadvokaat Katri Paas-Mohando nõustas Tallinna linna linnahalli projektiga seotud riigiabi menetluses Euroopa Komisjonis

Hiljuti jõudis eduka vahefinišini Tallinna Linnahalli rekonstrueerimise oluline etapp, mis seondub riigiabi küsimuste lahendamisega ning annab rohelise tule projektiga edasiminekuks. TGS-il on hea meel, et meie vandaadvokaat Katri Paas-Mohando andis riigiabi küsimuste lahendamisse olulise panuse.

Tallinna Linnakantselei alustas linnahalli rekonstrueerimisega seotud riigiabi küsimuste lahendamisega juba 2017. a ning koostöös TGS-iga esitati 2018. aasta aprillis Euroopa Komisjonile riigiabi eelteatis tuvastamaks, kas linnahalli investeeringute tegemisele avalikest vahenditest kohaldub EL-i riigiabireeglistik. Euroopa Komisjoniga toimus pidev suhtlus, mille jooksul vastati komisjoni poolt esitatud täiendavatele päringutele. Seoses koroonapandeemiaga menetlus peatus, kuna komisjon keskendus pandeemia mõjude leevendamise riigiabi taotluste menetlemisele. Aprilli lõpus kinnitas aga Euroopa Komisjon pärast menetluse taasavamist, et Tallinna linna plaanid linnahalli kordategemisel ja projekti rahastamisel vastavad EL-i riigiabireeglistikule ning linnal on lubatud teha investeeringuid kavandatud viisil.

Tallinna linna õigusteenistuse õigusloome osakonna juhataja Evelyn Tohvri kirjeldas projekti järgmiselt: „Linnahalli projektis tegi riigiabi aspekti kirjeldamise ja hindamise keerukaks see, et projekt on väga mitmetahuline. Ühelt poolt on tegemist muinsuskaitseobjektiga, mille säilitamise kohustus tuleneb linnale seadusest. Teisalt planeeritakse sinna nii kohalikele elanikele suunatud kultuurisündmusi kui ka rahvusvahelisi suurüritusi, planeeritakse nii ärilisi kui ka mittemajanduslikke tegevusi. Katriga tundsime end linnahalli riigiabi eelteatist ette valmistades ja Euroopa Komisjonile projekti olemust selgitades väga kindlalt ning tunnetasime juba projekti algstaadiumis, et oleme loomas pretsedenti.“

Ka Katri Paas-Mohando rõhutas linnahalli projekti pretsedenti loovat väärtust ning selgitas: „Komisjoni poolsest linnahalli projekti käsitlusest on tulevikus kindlasti palju abi ka muude multifunktsionaalsete projektide riigiabi analüüsil, sest sellest nähtub, et üks tervikprojekt võib olla riigiabi reegliga kooskõlas erinevate abi andmist lubavate reeglite koostoimes.“

Linnasekretär Priit Lello tänas Katri Paas-Mohandot koostöö eest ning lisas: „Kogu linnahalli projekti tiimile sümpatiseeris väga, et Katri oli projektile pühendunud ning aitas kaasa igas aspektis. Katri teadmised ja kogemused riigiabi valdkonnast on väga põhjalikud ning seejuures on äärmiselt oluline, et ta oskab riigiabi nüansse avada lihtalt ja selgelt.“