Veeldatud maagaasi terminaliga seotud riigiabiküsimused

01.01.2013 Veeldatud maagaasi terminaliga seotud riigiabiküsimused

Tark Grunte Sutkienė nõustas AB-d Klaipedos seoses potentsiaalsete riigiabiküsimustega, mis võivad tekkida seoses viimase poolt arendatava veeldatud maagaasi terminali rahastamisega riigi poolt garanteeritud laenude, minimaalse ostukoguse kohustuse, gaasitariifide ja muude vahendite abil. Samuti esindati kliendi huve suhetes valitsusasutuste ja Euroopa Komisjoniga.

Tark Grunte Sutkienė nõustas AB-d Klaipedos seoses potentsiaalsete riigiabiküsimustega, mis võivad tekkida seoses viimase poolt arendatava veeldatud maagaasi terminali rahastamisega riigi poolt garanteeritud laenude, minimaalse ostukoguse kohustuse, gaasitariifide ja muude vahendite abil. Samuti esindati kliendi huve suhetes valitsusasutuste ja Euroopa Komisjoniga.

AB Klaipedos Nafta on riigi omandis olev äriühing, mis viib ellu veeldatud maagaasi terminali projekti, mida arendatakse varustuskindluse tagamiseks ja maagaasi tarne allikate mitmekesistamiseks Leedus. Projekti toetab Leedu Vabariigi valitsus ning tegu on riigi jaoks majanduslikult väga olulise projektiga.