Veeldatud maagaasi terminaliga seotud riigihanked

01.01.2014 Veeldatud maagaasi terminaliga seotud riigihanked

Tark Grunte Sutkienė on peamine õigusnõustaja kõigis AB Klaipedos Nafta poolt arendatava veeldatud maagaasi terminali projektiga seotud õigusküsimustes, sealhulgas riigihangetega seotud küsimustes.

Tark Grunte Sutkienė on peamine õigusnõustaja kõigis AB Klaipedos Nafta poolt arendatava veeldatud maagaasi terminali projektiga seotud õigusküsimustes, sealhulgas riigihangetega seotud küsimustes. TGS Baltic on klienti abistanud enam kui 20 veeldatud maagaasi terminali projektiga seotud riigihankes, sealhulgas kõige keerulisemates pakkumisnenetlustes, mis korraldati ujuvlao (FSRU) üürile võtmiseks (väärtus 525 miljonit eurot), peamise nõustajaga teenuste osutamise lepingu sõlmimiseks (väärtus 9 miljonit) ning samuti sadama ja gaasisüsteemi infrastruktuuri projekteerimis-, ehitus- ja hankelepingute sõlmimiseks (väärtus üle 27 miljoni euro lepingu kohta).

AB Klaipedos Nafta on riigi omandis olev äriühing, mis haldab ühte kaasaegseimat terminali Euroopas. Äriühingu peamine tegevusala on eksporditud naftatoodete ümberlaadimine raudteevagunitelt tankeritele ja Leedu varustamine toornaftatoodetega, mis transporditakse tankeritega Klaipeda sadamasse. AB Klaipedos Nafta viib ellu veeldatud maagaasi terminali projekti, mida arendatakse varustuskindluse tagamiseks ja maagaasi tarne allikate mitmekesistamiseks Leedus. Projekti toetab Leedu Vabariigi valitsus ning tegu on riigi jaoks majanduslikult olulise projektiga.