Tehtud tööd

Tehtud tööd

 • 01.01.2012

  Ravimaine väljatöötamisega seotud teenuste osutamise leping

  Tark Grunte Sutkienė nõustas klienti ja abistas teda ainuõigusliku ravimaine väljatöötamisega seotud teenuste osutamise lepingu sõlmimisel ühe suurema biotehnoloogia keskusega Hispaanias. Büroo nõustas klienti lepingu sõlmimisega seotud läbirääkimistes.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Ühine uurimis- ja arendustöö uute tehnoloogiate väljatöötamisel

  Tark Grunte Sutkienė nõustas mitmeid Leedu Vabariigi ministeeriume seoses ühise uurimis- ja arendustöö alase koostöö lepingutega nanotehnoloogia ja tervishoiu valdkonnas.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Ühine uute tehnoloogiate arendamine – AB Pieno Zvaigzdes

  Tark Grunte Sutkienė nõustas ühte Leedu suuremat piimatootjat AB Pieno zvaigzdes uute piimatoodete tootmismeetodite väljatöötamisel.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Euroopa Investeerimispanga nõustamine riigiabi ja EL-i tõukefondide raha kasutamise küsimuses

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Euroopa Investeerimispanka küsimustes, mis olid seotud riigiabi ja EL-i tõukefondide raha kasutamisega rahastamistoodete väljatöötamiseks energiatõhusate projektide tarbeks, mille raames kasutati EL-i tõukefondide raha. Toodete koguväärtus ulatus 200 miljoni euroni ning eesmärgiks oli toetada linnapiirkondade jätkusuutlikku arengut JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) algatuse raames programmitöö perioodil 2007–2013.

 • 01.01.2012

  Euroopa Liidu rahastamisvahendi JESSICA rakendamine Leedus

  Tark Grunte Sutkienė koostas esimese lepinguvormi, mille alusel Euroopa Investeerimispank rakendas Leedus rahastamistoodet JESSICA

  Rohkem
 • 01.01.2012

  EL-i gaasi ja elektri siseturgu käsitleva kolmanda õigusaktide paketi rakendamine Leedus

  Tark Grunte Sutkienė abistas Leedu Vabariigi energiaministeeriumi kõigis küsimustes, mis olid seotud kolmanda energiapaketi direktiivide rakendamisega Leedu õigussüsteemis (elektri- ja maagaasisektoris).

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine (Viasat World Limited)

  Tark Grunte Sutkienė esindas telekanalite pakkujat Viasat World Limited ning Viasat AS-i, mis on üks suuremaid tasulise digitelevisiooni operaatoreid Baltikumis, Leedu konkurentsiameti poolt seoses väidetava turgu valitseva seisundi ärakasutamisega algatatud uurimises. Uurimine lõpetati, ilma et klientide suhtes oleks rakendatud mingeid sanktsioone või vastu võetud ametlikku otsust seaduse rikkumise kohta.

 • 01.01.2012

  Kliendi kaitsmine kartellisüüdistuse eest

  Tark Grunte Sutkienė esindas Leedus Klaipeda sadamas logistika- ja laoteenuseid osutavat äriühingut Vilniuse piirkondlikus halduskohtus ja Leedu kõrgemas halduskohtus, vaidlustades Leedu konkurentsiameti otsuse, mis puudutas kliendi väidetavat osalust kartellikokkuleppes.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Kliendi esindamine kartelliuurimises

  Tark Grunte Sutkienė esindas AB-d DNB Bankas konkurentsiametis seoses väidetava keelatud kokkuleppe suhtes algatatud uurimisega. AB DNB Bankas kuulub Norra suurimasse finantsteenuste kontserni, mis pakub finantsteenuseid oma klientidele 19 riigis üle kogu maailma ning on Leedu suuruselt kolmas pank.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Töötajate üleminek

  Tark Grunte Sutkienė nõustas ühte Leedu suuremat energiaettevõtjat seoses töötajate üleminekuga vastavalt nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivile 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

 • 01.01.2012

  UAB Orion Asset Management – investoritele esitatava põhiteabe dokumendid

  Tark Grunte Sutkienė vaatas üle vastavat tegevusluba omava varahaldusettevõtja UAB Orion Asset Management poolt hallatavate investeerimisfondide ja erineva kapitaliga investeerimisühingute asutamisdokumente, et kontrollida nende vastavust UCITS IV direktiivile

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Ühe Leedu suurema alkoholitootja üle kontrolli üleminek

  ALITA AB kontsern on üks suuremaid alkoholitootjaid Leedus. FR&R Invest, IGA S.A. omandas üle 84% Alita kontsernist; see aitas muuta Alita kontserni pikas perspektiivis jätkusuutlikuks, vähendades selle võlakoormust.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Ignalina tuumaelektrijaamas toimunud tehnilise vahejuhtumi põhjustatud kahju hüvitamine

  Arvukate vaidluste tõttu töövõtjaga jäädi Ignalina tuumaelektrijaama sulgemisega, mida rahastati Euroopa Liidu fondidest, ajakavast maha.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Leedu Keskkonnaministeeriumi alla kuuluva Vilniuse piirkondliku keskkonnakaitseameti ametnike algatatud vaidlused

  TGS Baltic esindas UAB Golf Development juhatust paljudes haldus-, tsiviil- ja kriminaalasjades.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  UAB G4S Lietuva – tsiviilvaidlused kindlustusseltside, kohtutäituri ja ametiühinguga

  Tark Grunte Sutkienė esindas suurima üleilmse turvalahenduste pakkuja G4S tütarettevõtjat UAB G4S Lietuva, esindades edukalt kliendi huve paljudes erinevates tsiviilvaidlustes.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  AB Klaipėdos Nafta – lepingu lõpetamisest tulenev kahjunõue

  Tark Grunte Sutkienė esindas ühte Euroopa kaasaegseimat terminaliettevõtjat AB Klaipėdos Nafta tsiviilvaidluses naftatoodete ekspedeerijaga UAB Naftos Grupė; vaidlus oli seotud teenuste osutamise lepingu lõpetamisega põhjustatud kahju hüvitamisega.

 • 01.01.2012

  AB Ventus-Nafta – võla sissenõudmine, lepingute vaidlustamine ja dokumentide võltsimine

  Tark Grunte Sutkienė esindas ORLEN Leedu tütarettevõtjat AB Ventus-Nafta, mis tegeleb rafineeritud naftatoodete jaemüügiga ja omab bensiinijaamade ketti. Keerukas vaidlus hõlmas võla sissenõudmise ja lepingute vaidlustamisega seotud tsiviilasju ning dokumentide võltsimisega seotud kriminaalasja.

 • 01.01.2012

  LNG ujuvlao (FSRU) üürimine

  Tark Grunte Sutkienė tegutses kliendi peamise õigusnõustajana seoses uue ujuvlao üürimiseks vajaliku prahilepingu sõlmimisega. Ujuvladu kasutatakse veeldatud maagaasi transpordiks Leetu.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Naftatoodete käitlemise lepinguvormi koostamine

  Tark Grunte Sutkienė oli Klaipėda sadamas asuva naftaterminali operaatori AB Klaipėdos nafta peamine õigusnõustaja terminali klientide naftatoodete käitlemise lepingu vormi ning naftatoodete ülejäägi tagastamise kokkulepete ja muude vajalike, terminali põhitegevusega seotud dokumentide ülevaatamisel.

 • 01.01.2012

  Siirdehindade rakendamisega seotud maksuvaidlus

  Tark Grunte Sutkienė esindas ühte Leedu suuremat metalliettevõtjat maksuvaidluses maksuametiga. Maksuameti esitatud juriidilise isiku tulumaksu nõue ületas 1 miljonit eurot.