Tehtud tööd

Tehtud tööd

 • 01.01.2012

  UAB Orion Asset Management – investoritele esitatava põhiteabe dokumendid

  Tark Grunte Sutkienė vaatas üle vastavat tegevusluba omava varahaldusettevõtja UAB Orion Asset Management poolt hallatavate investeerimisfondide ja erineva kapitaliga investeerimisühingute asutamisdokumente, et kontrollida nende vastavust UCITS IV direktiivile

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Ühe Leedu suurema alkoholitootja üle kontrolli üleminek

  ALITA AB kontsern on üks suuremaid alkoholitootjaid Leedus. FR&R Invest, IGA S.A. omandas üle 84% Alita kontsernist; see aitas muuta Alita kontserni pikas perspektiivis jätkusuutlikuks, vähendades selle võlakoormust.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Ignalina tuumaelektrijaamas toimunud tehnilise vahejuhtumi põhjustatud kahju hüvitamine

  Arvukate vaidluste tõttu töövõtjaga jäädi Ignalina tuumaelektrijaama sulgemisega, mida rahastati Euroopa Liidu fondidest, ajakavast maha.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Leedu Keskkonnaministeeriumi alla kuuluva Vilniuse piirkondliku keskkonnakaitseameti ametnike algatatud vaidlused

  TGS Baltic esindas UAB Golf Development juhatust paljudes haldus-, tsiviil- ja kriminaalasjades.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  UAB G4S Lietuva – tsiviilvaidlused kindlustusseltside, kohtutäituri ja ametiühinguga

  Tark Grunte Sutkienė esindas suurima üleilmse turvalahenduste pakkuja G4S tütarettevõtjat UAB G4S Lietuva, esindades edukalt kliendi huve paljudes erinevates tsiviilvaidlustes.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  AB Klaipėdos Nafta – lepingu lõpetamisest tulenev kahjunõue

  Tark Grunte Sutkienė esindas ühte Euroopa kaasaegseimat terminaliettevõtjat AB Klaipėdos Nafta tsiviilvaidluses naftatoodete ekspedeerijaga UAB Naftos Grupė; vaidlus oli seotud teenuste osutamise lepingu lõpetamisega põhjustatud kahju hüvitamisega.

 • 01.01.2012

  AB Ventus-Nafta – võla sissenõudmine, lepingute vaidlustamine ja dokumentide võltsimine

  Tark Grunte Sutkienė esindas ORLEN Leedu tütarettevõtjat AB Ventus-Nafta, mis tegeleb rafineeritud naftatoodete jaemüügiga ja omab bensiinijaamade ketti. Keerukas vaidlus hõlmas võla sissenõudmise ja lepingute vaidlustamisega seotud tsiviilasju ning dokumentide võltsimisega seotud kriminaalasja.

 • 01.01.2012

  LNG ujuvlao (FSRU) üürimine

  Tark Grunte Sutkienė tegutses kliendi peamise õigusnõustajana seoses uue ujuvlao üürimiseks vajaliku prahilepingu sõlmimisega. Ujuvladu kasutatakse veeldatud maagaasi transpordiks Leetu.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Naftatoodete käitlemise lepinguvormi koostamine

  Tark Grunte Sutkienė oli Klaipėda sadamas asuva naftaterminali operaatori AB Klaipėdos nafta peamine õigusnõustaja terminali klientide naftatoodete käitlemise lepingu vormi ning naftatoodete ülejäägi tagastamise kokkulepete ja muude vajalike, terminali põhitegevusega seotud dokumentide ülevaatamisel.

 • 01.01.2012

  Siirdehindade rakendamisega seotud maksuvaidlus

  Tark Grunte Sutkienė esindas ühte Leedu suuremat metalliettevõtjat maksuvaidluses maksuametiga. Maksuameti esitatud juriidilise isiku tulumaksu nõue ületas 1 miljonit eurot.

 • 01.01.2012

  Maamüügitehingu käibemaksustamisega seotud vaidlus

  Tark Grunte Sutkienė esindas klienti maksuvaidluses, mis oli seotud maksuameti poolt seoses maamüügitehinguga esitatud käibemaksunõudega. Maksuameti esitatud maksunõue ületas 1,9 miljonit eurot. Büroo saavutas selle, et 1 miljoni suurune osa maksunõudest tühistati täielikult ning ülejäänud osa üle veel vaidlus käib.

 • 01.01.2012

  Leedu suurima ravimitootja AB Sanitas omandamine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Valeant Pharmaceuticals International, Inc.-i AB-s Sanitas 87,2% osaluse omandamisel 365 miljoni euro eest.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Nõustamine territoriaalse planeerimise ja regulatsiooniga seotud küsimustes

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Leedu ja Poola vahelise elektriühenduse loomise ettevalmistavate tööde koordinaatorit LitPol Link sp. z o. o. õigusküsimustes, mis olid seotud territoriaalse planeerimise ja keskkonnakaitsega, sealhulgas nõustati klienti põhjalikult siseriikliku planeerimisõiguse tõlgendamise küsimuses – projekti arendamiseks vajalike piirkondadega seotud õiguste tagamisel, sealhulgas servituutide seadmisel, infrastruktuuri arendamise võimaluste väljaselgitamisel ja projektipiirkonnaga külgnevate kogukondade kohalike projektide rahastamise küsimustes.

 • 01.01.2012

  AB Klaipėdos Nafta aktsiate teisene avalik pakkumine

  Tark Grunte Sutkienė tegutses AB Klaipėdos Nafta (üks suuremaid terminale Baltikumis ja üks kaasaegsemaid terminale Euroopas) õigusnõustajana, korraldades emiteeritud uute aktsiate pakkumise äriühingu aktsionäridele ja nende kauplemisele võtmise AB NASDAQ OMX Vilniuse börsil.

  Rohkem
 • 11.10.2011

  Kütuseettevõtete nõustamine kohtuvaidluses Maksu- ja Tolliametiga

  Büroo esindas partner Helmut Pikmetsa juhtimisel kütuse müügiga tegelevaid ettevõtjaid halduskohtus vaidluses Maksu- ja Tolliametiga. Vaidlus puudutas 2011. aasta 1. aprillil jõustunud vedelkütuse seaduse ja käibemaksuseaduse muudatusi, mis sätestavad maksutagatise andmise ja nende võimalikku vastuolu põhiseadusega.

  Rohkem
 • 01.01.2011

  AB Avia Solutions Group aktsiate avalik esmapakkumine – Leedu äriühingu aktsiate esmakordne noteerimine välismaisel reguleeritud turul

  Tark Grunte Sutkienė nõustas maakler Dom Maklerski BZ WBK S.A.-d ja nõustaja Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.-d AB Avia Solutions Group aktsiate avalikul esmapakkumisel Poolas asuvatele investoritele ning äriühingu aktsiate kauplemisele võtmisel Poola reguleeritud turul – Varssavi börsil.

  Rohkem
 • 01.01.2011

  Geonafta kontserni aktsiate kontrollpaki müümine

  Tark Grunte Sutkienė esindas klienti Leedu suurima naftatootja Geonafta kontserni aktsiate kontrollpaki müümisel strateegilisele investorile Grupa LOTOS S.A., mis on üks Poola suuremaid ettevõtjaid, mis tegeleb toornafta kaevandamise ja töötlemise ning naftatoodete hulgi- ja jaemüügiga. Tehingut peetakse üheks suuremaks Leedus 2010. aastal ning see viidi lõpule pärast üle kahe aasta kestnud läbirääkimisi.

 • 01.01.2011

  Mieszko SA aktsiate kontrollpaki omandamine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas UAB-d EVA GRUPE Mieszko SA (Poola) aktsiate kontrollpaki väärtusega 31 miljonit eurot omandamisel UniCredit AG-lt (Saksamaa). Tehingu struktuur oli keerukas, sest müüja asus Hollandis, võlausaldaja Saksamaal ja pankrotistunud vara Luksemburgis, omandatav äriühing oli noteeritud Varssavi börsil, ülevõtmispakkumine tehti Poolas ja rahastaja asus Leedus.

 • 17.06.2009

  Stora Enso Timberi (endine AS Sylvester) endiste aktsionäride grupi edukas esindamine Riigikohtus Balti riikide suurimas maksuvaidluses Eesti Maksu- ja Tolliametiga

  Büroo maksumeeskond eesotsas partner Helmut Pikmetsaga esindas edukalt Riigikohtus Stora Enso Timberi (endine AS Sylvester) endiste aktsionäride gruppi maksuvaidluses Eesti Maksu- ja Tolliametiga.

  Rohkem