Tehtud tööd

Tehtud tööd

 • 16.01.2014

  Cloutexi nõustamine investeeringu kaasamisel

  Büroo ühinguõiguse meeskond nõustas Sander Kärsoni juhtimisel Eesti idufirmat Cloutex, kes kaasas era- ja äriinvestoritelt ligi pool miljonit eurot kapitali, et tegeleda tootearendusega ning laieneda USA-sse.

  Rohkem
 • 16.01.2014

  Büroo nõustas pool miljonit eurot investeeringuid kaasanud eesti idufirmat Cloutex

  Büroo ühinguõiguse meeskond nõustas Sander Kärsoni juhtimisel Eesti idufirmat Cloutex, kes kaasas era- ja äriinvestoritelt ligi pool miljonit eurot kapitali, et tegeleda tootearendusega ning laieneda USA-sse.

  Rohkem
 • 01.01.2014

  Veeldatud maagaasi terminaliga seotud riigihanked

  Tark Grunte Sutkienė on peamine õigusnõustaja kõigis AB Klaipedos Nafta poolt arendatava veeldatud maagaasi terminali projektiga seotud õigusküsimustes, sealhulgas riigihangetega seotud küsimustes.

  Rohkem
 • 01.01.2014

  Kaubanduse tagatud finantseerimise tehingud

  Oleme viimastel aastatel nõustanud mitmeid kaubanduse tagatud finantseerimise tehinguid väärtusega üle poole miljardi USA dollari.

  Rohkem
 • 21.11.2013

  Omski ekspankuri Aleksandr Dmitrievi esindamine seoses väljaandmisega Venemaale

  Vandeadvokaat Dmitri Teplõhh esindas edukalt AK BARS Banki Omski filiaali endise juhti ja Omski linnanõukogu endist liiget Aleksandr Dmitrievi kohtuasjas, milles Tallinna Halduskohus tühistas 20. novembril 2013 justiitsministri käskkirja kliendi Venemaale väljaandmise kohta.

  Rohkem
 • 13.11.2013

  Kliendi esindamine teedrajavas ühisvara asjas Riigikohtus

  Vandeadvokaadid Paul Varul ja Karl Haavasalu esindasid klienti kohtuasjas, kus Riigikohus tegi üldisemat perekonna- ja asjaõiguslikku tähendust omava kohtulahendi, mis avaldab tõenäoliselt laiemat mõju perekonnaõiguse ühisvararegulatsioonile.

  Rohkem
 • 11.11.2013

  Spark Asset Managementi nõustamine Konesko akstiate müümisel Konecranes Finance'ile

  Büroo ühinemiste ja omandamiste meeskond eesotsas partner Ants Mailendiga esindas Spark Asset Managementi masinatööstusettevõtte Konesko akstiate müümisel ülemaailmse tõsteäri ühele juhtivale ettevõttele Konecranes Finance'ile.  

  Rohkem
 • 18.10.2013

  Europcari Balti riikide frantsiisiomaniku nõustamine aktsiate müügil Hansa Grupile

  Büroo ühinemiste ja ülevõtmiste meeskond eesotsas partner Ants Mailendi ja advokaat Sander Kärsoniga esindas Europcari Balti riikide frantsiisiomaniku Baltic Mobility aktsionäre aktsiate müügil transpordiettevõttele Hansa Grupp.

  Rohkem
 • 02.08.2013

  Pärnu linna edukas esindamine Esplanaadi 10 kohtuvaidluses

  Büroo eesotsas partnerite Paul Varuli ja Martin Tammega esindas Pärnu linna OÜ Herderi vastu vaidluses Esplanaadi 10 ostu-müügilepingu üle, mis päädis linna ajaloo suurima kohtuvõiduga.  

  Rohkem
 • 01.08.2013

  Investeering äriühingusse Baltic Bicycle Trade

  Tark Grunte Sutkienė nõustas erakapitalifondi LitCapital I ja eraisikust kaasinvestorit investeeringu tegemisel äriühingusse UAB Baltic Bicycle Trade.

  Rohkem
 • 01.07.2013

  Laenuleping Euroopa Investeerimispangaga veeldatud maagaasi terminali arendamiseks

  Tark Grunte Sutkienė tegutses AB Klaipedos Nafta õigusnõustajana 87 000 000 eurose laenu võtmisel Euroopa Investeerimispangalt, et finantseerida 50% veeldatud maagasi terminali arenduskuludest. Büroo nõustas AB-d Klaipedos Nafta ka riigigarantii saamisel, et tagada oma projektiga seotud kohustusi.

  Rohkem
 • 01.07.2013

  Lietuvos Dujose äritegevusega seotud uurimine

  Tark Grunte Sutkienė esindas Leedu energiaministeeriumi kõigis kohtuastmetes vaidluses, mis puudutas gaasihindu, mida Gazpromi kontrolli all olev riiklik gaasiettevõtja Lietuvos Dujos rakendas gaasi müümisel Leetu.

  Rohkem
 • 03.04.2013

  Tallink Grupi nõustamine Riigikogus meresõiduohutuse seaduse eelnõu menetlemisel

  Büroo maksu- ja konkurentsiõiguse advokaadid nõustasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemisel Riigikogus.

  Rohkem
 • 01.04.2013

  Nn hea panga eraldamine Ūkio pangast ja selle üleandmine Šiaulių pangale

  Tark Grunte Sutkienė nõustas riiklikku hoiuste ja investeeringute kindlustusfondi seoses pankrotistunud AB Ūkio bankas varade, õiguste ja kohustuste üleandmisega AB-le Šiaulių bankas.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  BaltCap Private Equity Fund II loomine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Baltcapi seoses Baltcap Private Equity Fund II asutamisega. Fondi eesmärgiks on koguda investoritelt 100 miljonit eurot.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Ühe Leedu suurema ja olulisema energiaprojekti – veeldatud maagaasi projekti elluviimine

  Tark Grunte Sutkienė oli AB Klaipedos Nafta peamine õigusnõustaja 700 miljoni eurose maksumusega veeldatud maagaasi terminali ning mereinfrastruktuuri ja gaasitoru arendusprojektis, mis kokku kujutasid endast kõigi aegade ulatuslikumat strateegiliste investeeringute projekti Leedus.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Rahvusvahelise veokonteinerite jaotuskeskuse arendamine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka (EBRD) ning SEB panka stividoriettevõtja LKAB Klaipedos Smeltele 65 miljoni eurose laenu andmisel rahvusvahelise konteinerite jaotuskeskuse arendamiseks.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Veeldatud maagaasi terminaliga seotud riigiabiküsimused

  Tark Grunte Sutkienė nõustas AB-d Klaipedos seoses potentsiaalsete riigiabiküsimustega, mis võivad tekkida seoses viimase poolt arendatava veeldatud maagaasi terminali rahastamisega riigi poolt garanteeritud laenude, minimaalse ostukoguse kohustuse, gaasitariifide ja muude vahendite abil. Samuti esindati kliendi huve suhetes valitsusasutuste ja Euroopa Komisjoniga.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Rahastamistoodete väljatöötamine (JESSICA projekt)

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Euroopa Investeerimispanka projektis, mille käigus töötati välja rahastamistooted väärtusega 200 miljonit eurot, mille eesmärgiks on toetada linnapiirkondade jätkusuutlikku arengut JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) algatuse raames.

 • 01.01.2013

  Stividoriettevõtja Klaipedos Smelte finantseerimine (65 miljonit eurot)

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka ja SEB panka 65 miljoni eurose finantseeringu hankimisel stividoriettevõtjale Klaipedos Smelte, et arendada välja rahvusvaheline konteinerikeskus, millest peaks saama oluline ümberlaadimiskeskus Baltikumi idaosas.