Advokaadibüroo TGS Baltic edutas Chirag Mody ja Martti Peetsalu assotsieerunud partneriteks, Kedli Anvelti ja Dmitri Teplõhhi nõunikeks

20.01.2021 Advokaadibüroo TGS Baltic edutas Chirag Mody ja Martti Peetsalu assotsieerunud partneriteks, Kedli Anvelti ja Dmitri Teplõhhi nõunikeks

20.01.2021 - vandeadvokaadid Martti Peetsalu ja Chirag Mody liituvad advokaadibüroo TGS Baltic partnerite ringiga assotsieerunud partneritena, vandeadvokaadid Kedli Anvelt ja Dmitri Teplõhh on edutatud nõuniku positsioonile.

Marttil on üle 10-aastane ekspertkogemus vaidluste lahendamisel kohtu- ja vahekohtumenetluses ning klientide esindamisel mitmetes teedrajavates vaidlustes. Martti on loonud büroos ka mere- ja transpordiõiguse valdkonna ning juhib seda. Mere- ja transpordiõiguses on Martti oma valdkonna juhtiv asjatundja, esindades kliente kõigis transpordivaldkondades. Tema edukate vaidluste tulemusel on oluliselt kujundatud mereõiguse alast kohtupraktikat. Martti on esinenud rahvusvahelistel konverentsidel transpordiõiguse teemadel. Legal 500 kinnitusel on Martti laevandus- ja transpordivaldkonnas „üks kõige aktiivsemaid advokaate“ ning „silmapaistev spetsialist kohtuvaidluste, restruktureerimise ja maksejõuetuse alal“. Lisaks tööle advokaadina on Martti osalenud ka õigusloomes riigikaitseõiguse töörühma liikmena, aidates kaasa kohtumenetluse reeglite väljatöötamisele erakorralise seisukorra ning  sõjaseisukorra ajal.

Chirag on kogenud ja hinnatud kohtuvaidleja, kes on vastutanud märkimisväärse arvu mahukate kohtu- ja arbitraaživaidluste eest. Kliendid hindavad Chiragi kui äärmiselt põhjalikku ja analüütilist vandeadvokaati, kes on keskendunud  vaidluste praktilisele lahendamisele. Lisaks praktilisele kogemusele on Chirag pikalt õpetanud Tartu Ülikoolis nii lepinguõigust kui ka tsiviilkohtumenetlust, omades nii ka suurepäraseid teoreetilisi teadmisi. „Oluline on leida tegelik vajadus ja keskenduda kliendi vajadustele ning tagada selle täitmine parima võimaliku meeskonnaga,“ märgib Chirag, „usun, et hästi toimiv ja tugeva meeskonnaga advokaadibüroo TGS Baltic suudab selliseid eesmärke täita“.

Martti ja Chirag juhivad koos vanempartner Paul Varuliga kohtuvaidluste töögruppi.

Kedli on tunnustatud ekspert kohtuvaidlustes, olles edukalt esindanud kliente paljudes suurtes ja kaalukates vaidlustes. Kliendid, kellega Kedli on koos töötanud, on tema juurde „kinnistunud“. Kedli poolt koostatud menetlusdokumendid võiksid oma selguse ja täpsuse mõttes olla õpikunäideteks. Üheks Kedli lemmikvaldkonnaks on maksejõuetusõigus, kus ta kuulub Eesti parimate asjatundjate hulka ning on aktiivne ka rahvusvaheliselt. Ka on Kedli osalenud maksejõuetusõiguse alases õigusloomes. Kedli hakkab nõunikuna juhtima kindlustusõiguse valdkonda. Legal500 sõnul on Kedli Anvelt „uue põlvkonna advokaat“ vaidluste lahendamise valdkonnas, kes on "ainulaadselt andekas" ning kellel on „silmapaistev oskus märgata detaile", Kedli on aktiivselt esindanud kliente paljudes büroo peamistes vaidlustes ning tema "tähelepanuväärne" teadmine pankrotiseadusest teeb temast nime, mida meelde jätta.

Dmitril on karistusõiguse valdkonnas laialdased kogemused. Majandus- ja korruptsioonikuritegude ja vaidluste lahendamise märkimisväärse oskuse on ta omandanud Põhja Ringkonnaprokuratuuri majandus- ja korruptsioonikuritegude osakonnas, kus ta ringkonnaprokurörina juhtis kriminaalmenetlusi ja oli riiklik süüdistaja mahukates kriminaalasjades. Alates 2012. aastast töötab ta vandeadvokaadina advokaadibüroos TGS Baltic, kus ta on edukalt kaitsnud kliente suurtes maksu- ja korruptsioonialastes kriminaalasjades. Alates 2020. aastast on Dmitri eelkõige maksu- ja korruptsioonisüütegudega tegeleva kriminaalõiguse töögrupi juht. Dmitri on viinud läbi mitmeid suuremahulisi koolitusi Eesti Energia, Riigi Kinnisvara, AS-i  Operail, Eesti Haigekassa jt juhtivtöötajatele eesmärgiga tutvustada huvide konflikti olemust, korruptsiooni ja selle ennetamist ning vältimist avalikus sektoris. Dmitri viitab: „Tänapäeval ei ole kriminaalõigusega tegelemine pelgalt kohtumenetluses kannatanu või süüdistatava esindajaks olemine, vaid see hõlmab ka igapäevast tihedat koostööd klientidega teemadel, kuidas vältida erasektori korruptsiooniriski ja kuidas juhtumeid avastada. Meie valdkonna tööpõld on oluliselt nihkunud kohtust igapäevaseks jooksvaks nõustamiseks, abistamaks klienti organisatsiooniliste otsuste tegemisel.“ Dmitri õpetab Tartu Ülikoolis alates 2010. aastast karistusõigust ja väärteomenetlust.

Vanempartner Paul Varuli kommentaar:

„Martti, Chirag, Kedli ja Dmitri on kõik kolleegid, kelle panus büroo edukusse on olnud märkimisväärne. Uutes rollides saavad nad kindlasti veelgi tõhusamalt büroo arengule kaasa aidata.“

Juhtivpartner Sander Kärsoni kommentaar:

„Uute assotsieerunud partnerite ja kahe nõuniku lisandumine on selge märk sellest, et büroo on uute horisontide poole liikuv ja arenev. Sellistes olulistes valdkondades nagu kohtuvaidlused, maksejõuetusõigus, vastavuskontroll, karistus- ja transpordiõigus kolleegide edutamine on selge eesmärk olla neis valdkondades ka edaspidi turuliidriks ja pakkuda oma klientidele parimat teenust.“

TGS Baltic on juhtiv äriõigusega tegelev büroo, millel on kontorid kõigis Balti riikides. Büroos töötab üle 150 advokaadi, kellest 41 töötavad Eestis, kes omakorda jaotuvad Tallinna ja Tartu kontorite vahel. Läti ja Leedu esinduste juhid on Ivars Grunte ja Vilius Bernatonis.