Advokaadibüroo TGS Baltic partnerid osalesid Justiitsministeeriumi poolt korraldatud maksejõuetusõiguse alasel ekspert-töörühma kohtumisel

27.10.2020 Advokaadibüroo TGS Baltic partnerid osalesid Justiitsministeeriumi poolt korraldatud maksejõuetusõiguse alasel ekspert-töörühma kohtumisel

Advokaadibüroo TGS Balticu partnerid Paul Varul ja Peeter Viirsalu osalesid 21.-22. oktoobril Justiitsministeeriumi poolt korraldatud maksejõuetusõiguse revisjoniga seotud ekspert-töörühma kohtumisel.

Ekspert-töörühm analüüsis ning arutas saneerimisseaduse, pankrotiseaduse, võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse ning äriseadustiku planeeritud muudatusi seoses maksejõuetusõiguse revisjoni raames esitatud seaduseelnõudega. Toimunud ekspertide ja Justiitsministeeriumi kohtumine oli jätk käesoleva aasta kevadel läbi viidud saneerimisseaduse revisjonile, mille koostamisel osales eksperdina Peeter Viirsalu ja mida konsulteeris Paul Varul. Nimelt tuginesid Justiitsministeeriumi poolt välja töötatud seaduseelnõud viidatud saneerimisseaduse revisjoni raames tehtud ettepanekutele.

Ekspert-töörühma kaasabil valmivad seadusemuudatused kaasajastavad ning tõhustavad Eesti maksejõuetusõigust olulisel määral, hõlmates endas lahendusi praktikas esile kerkinud probleemidele ning viies sisse Euroopa Liidu õigusest tulenevad vajalikud muudatused.