Aitasime EstateGurul saavutada Riigikohtus olulise võidu, millest tasuks õppida kõigil digitaalsetel platvormidel

27.05.2020 Aitasime EstateGurul saavutada Riigikohtus olulise võidu, millest tasuks õppida kõigil digitaalsetel platvormidel

Riigikohus tegi esmaspäeval Eestis asutatud juhtiva üleeuroopalise kinnisvara rahastamise platvormi EstateGuru kasuks märgilise otsuse, täpsustades, kuidas digitaalsed platvormid saavad tõendada arvutivõrgu abil lepingute sõlmimist. Riigikohtu otsus annab juhiseid kõigile Eestis digitaalselt toimivatele ettevõtetele, olles e-kaubanduse ja digiteeritud ärimudelite äkilise kiire kasvu kontekstis eriti oluline.

EstateGuru esitas 2017. aasta lõpus laenuvõtmise katki jätnud laenutaotleja Nata Paradiis OÜ vastu 3000 euro suuruse edukustasu nõude. Nata Paradiis taotles EstateGuru vahendusel laenu 100 000 eurot. EstateGuru kasutajateks registreeritud investoritega sõlmitigi laenulepingud laenutaotleja soovitud summas. Laenusummat Nata Paradiisile siiski üle ei kantud, kuna laenutaotleja ei ilmunud kokkulepitud tagatise seadmiseks notarisse, mistõttu investoritega sõlmitud laenulepingud lõppesid.

Kuigi EstateGuru nõue on alternatiivse finantseerimise mastaape arvestades väike, on tegu põhimõttelise küsimusega: kas portaalipidajal, kes on üles ehitanud digitaalselt toimiva ärimudeli, on õigus laenutaotleja poolt viimasel hetkel katkestatud, kuid edukalt kaasatud laenu eest maakleritasu küsida? Riigikohus viitab oma otsuses, et tingimus, mille kohaselt tuleb edukustasu maksta ka siis, kui lepingud lõpevad ennetähtaegselt teenusesaajast tuleneval põhjusel, ei ole üldjuhul ebamõistlik. Sealhulgas kinnitas Riigikohus, et mõistlik on EstateGuru küsitav edukustasu suurus.

Maa- ja ringkonnakohtumenetluses kerkisid esile küsimused, kuidas sisuliselt ükskõik millise veebilehe pidaja saab tõendada, et veebilehe kasutajatingimusi kuvati just konkreetsele kasutajale. Riigikohus selgitas, et arvutivõrgu abil lepinguid sõlmivatele ettevõtjatele ei tulene seadusandlusest kohustust pidada üksikasjalikke logisid, kuid mõistlikus ulatuses logide pidamine teenib ettevõtja huve, lihtsustades vaidluse korral väidete tõendamist.

Kõikidel ettevõtjatel, kes oma kodulehel tüüp- ja kasutajatingimusi kasutavad, tasuks Riigikohtu otsusest panna kõrva taha järgmist:

  • Pidada tasub logisid, mille põhjal on võimalik kontrollida, missugune konkreetne lepingutekst oli veebilehe kasutajale kättesaadav ning et talle kuvati ühene ja arusaadav viide lepingu tüüptingimustele.
  • Arvutivõrgu abil lepingute sõlmimise asjaolusid on siiski võimalik tõendada ka muude tõendite kui logidega.
  • Muuhulgas saab tõendada kas kasutaja poolt kindla ikooni (nupu) vajutamist või seda, et ilma nõustumist väljendavale ikoonile (nupule) vajutamiseta ei olnud jätkamine võimalik.
  • Lisaks tõendab tüüptingimuste sisust teadasaamise võimalust see, et tüüptingimused olid lepingu sõlmimise ajal kättesaadavad ettevõtja kodulehel.
  • Kui tõendada ei ole võimalik konkreetse kasutaja tegutsemist veebilehel, on tõendiks ka teiste kasutajate ja üldiselt lepingu sõlmimise protsessi kohta käiv info.
  • Oluline ei ole, kas konkreetne kasutaja eeldab tüüptingimuste olemasolu, vaid see, kas keskmine mõistlik kasutaja võis lepingu sõlmimise viisist tulenevalt eeldada, et niisugused kasutajatingimused on olemas.

Euroopa juhtivat investeerimisplatvormi EstateGuru esindasid kohtumenetluses advokaadid Silvia Urgas ja Martti Peetsalu.

TGS Baltic on juhtiv majandusõigusele keskendunud advokaadibüroo, millel on kontorid kõigis Balti riikides. TGS Balticu missiooniks on olla parimad õiguseksperdid Baltikumis ning kasutada oma teadmisi, kogemusi ja oskusi oma klientide äritegevuse toetamiseks. Oleme seisukohal, et õigusvaldkonna asjatundjatena saame klientidele pakkuda tõelist lisaväärtust üksnes siis, kui aitame neil täita nende ärilisi eesmärke.

EstateGuru on juhtiv üleeuroopaline platvorm, mis pakub kinnisvaratagatisega laene väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja hoolikalt valitud investeerimisvõimalusi rahvusvahelisele investorite kogukonnale. EstateGuru eesmärgiks on saada aastaks 2025 Euroopa suurimaks kinnisvara finantseerimise platvormiks. Arendame kinnisvara rahastamise ja investeeringute digitaalset piirideta ökosüsteemi, mis toimiks kogu Euroopas ja kaugemalgi. Ühendades eri turgude teenusepakkujad, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning investorid ühtseks toimivaks turuks, suudame pakkuda teiste finantsinstitutsioonidega võrreldes unikaalset lahendust – lihtsat piiriülest digitaalset teenust laenuvõtjatele ja investoritele.

Riigikohtu otsusest lähemalt saab lugeda siit: KOHTUOTSUS.